Starożytne Chiny

advertisement
Starożytne Chiny
Poziom trudności: Średni
1. Czy za panowania Szangów królowie domagali się od swoich lenników dostarczania ludzi
na ofiary?
A - tak
B - nie
2. Pierwsza historycznie znana dynastia Szang (Shang), panowała od
A - ok. 760 p.n.e.
B - ok. 1760 p.n.e.
C - ok. 1160 p.n.e.
D - ok. 960 p.n.e.
3. Konfucjusz chiński myśliciel
A - nie interesował się światem nadprzyrodzonym ani naturą.
B - interesował się światem nadprzyrodzonym i naturą.
4. Najnowsze badania chińskich naukowców, prowadzone głównie w oparciu o dane
satelitarne, określiły łaczną długość budowli na :
A - 6844 km
B - 7009,5km
C - 5991,8 km
D - 8851,8 km
5. Okres Wiosen i Jesieni - to okres w historii Chin między 722 a 481 r. p.n.e.w tym czasie
A - doszło do decentralizacji władzy
B - nastąpił największy rozkwit gospodarczy
C - panował ład i porzadek
6. Papier (według chińskich kronik) wynaleziono w Chinach przez kancelistę na dworze
cesarza He Di z dynastii Han w roku
A - 129r.p.n.e
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - 105 r.p. n.e.
C - 32 r.n.e
D - 105 r. n.e.
7. W przeszłości Chiny miały wiele różnych nazw. Która nazwa jest nieprawdziwa?
A - Serica
B - China
C - Kataj
D - Laozi
8. Porcelana została wynaleziona w Chinach w początku panowania dynastii Tang było to
A - ok.32r.p.n.e
B - (618-907)
C - (12-342)
D - ok.142r.p.n.e
9. Piwo było warzone w Chinach już
A - 7 tysięcy lat p.n.e
B - 5 tysięcy lat p.n.e
C - 2 tysiące lat p.n.e
D - 300 lat p.n.e
10. proch –znany był już w 300 roku naszej ery jednak za wynalazcę prochu uznaje się
taoistycznego chemika pochodzącego
A - IIIwieku--(234-299r.)
B - z IX wieku żyjącego w okresie dynastii Tang (618 - 907roku),
C - Iwieku
D - z okresu dynastii Han
11. Najpopularniejszym nazwiskiem w Chinach jest nazwisko "Wang" (czyt.
uang), które dosłownie znaczy "król" W Chinach żyją
A - 93 mln Wangów
B - 28 mln Wangów
C - 11,5 mln Wangów
D - 930tys. Wangów
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
12. Pekin – stolica Chin, z jednej strony jest nowoczesną metropolią a z drugiej to
właśnie tu mieszczą się najstarsze zabytki Chin. Został założony około ....... przez
dynastię Zhou.
A - 430 r.p.n.e.
B - 91 r.n.e.
C - 690 r.p.n.e.
D - 297 r.p.n.e.
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Starożytne Chiny
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. B
3. A
4. D
5. A
6. D
7. D
8. B
9. A
10. B
11. A
12. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download