Świat w czasie II wojny światowej

advertisement
Świat w czasie II wojny światowej
Przykładowe pytania do testu z historii z działu "Świat w czasie II wojny światowej" dla klasy VI, ten
test ci w zupełności pomoże!!!
Poziom trudności: Średni
1. Zaznacz imię dyktatora, rządzącego w Niemczech.
A - Benito
B - Józef
C - Adolf
D - Andriej
2. Państwami rządzonymi w sposób dyktatorski były w Europie m.in.:
A - Niemcy, ZSRR, Włochy
B - Węgry, Niemcy, Polska
C - Rosja, Indie, ZSRR
D - Polska, Francja, Włochy
3. Naziści to nazwa:
A - włoskich faszystów
B - niemieckich faszystów
C - rosyjskich faszystów
D - francuskich faszystów
4. Podaj dokładną datę rozpoczęcia się II wojny światowej.
A - 1 sierpnia 1945r.
B - 1 września 1939r.
C - 24 maja 1945r.
D - 24 stycznia 1939r.
5. Do państw koalicji antyhitlerowskich NIE NALEŻY/Ą:
A - Wielka Brytania
B - Stany Zjednoczone
C - ZSRR
D - Włochy
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Która z broni nie była zastosowana w II wojnie światowej?
A - Lotniskowce
B - Czołgi
C - Bomby atomowe
D - Maski przeciwgazowe
7. Niemcy od kwietnia do maja w 1940r. podporządkowali sobie:
A - Danię, Norwegię, Belgię, Holandię, Luksemburg
B - Francję, Jugosławię, Grecję, Szwecję, Turcję
C - Portugalię, Rumunię, Bułgarię, Wielką Brytanię
D - Szwajcarię, Maroko, Algierię, Libię, Tunezję, Łotwę
8. Podaj datę napadu Związku Radzieckiego na Polskę.
A - 17 sierpnia 1939r.
B - 1 maja 1944r.
C - 18 sierpnia 1945r.
D - 17 września 1939r.
9. Getta to otoczone murami dzielnice, tworzone w miastach specjalnie dla:
A - Żydów
B - Hebrajczyków
C - Izraelitów
D - Arabów
10. Rok rozpoczęcia powstania warszawskiego.
A - 1940r.
B - 1942r.
C - 1944r.
D - 1945r.
11. Dowódca Amii Polskiej:
A - Anders
B - Sikorski
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
C - Sosabowski
D - Maczek
12. Pierwszy premier rządu na emigracji i zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych:
A - Sikorski
B - Anders
C - Mussolini
D - Hitler
13. Twórca i dowódca 1 Dywizji Pancernej:
A - Stanisław Sosabowski
B - Stanisław Maczek
C - Władysław Anders
D - Władysław Sikorski
14. Do której postaci pasuje wydarzenie: bitwa 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej pod Arnhem w 1944r.?
A - do Sikorskiego
B - do Maczka
C - do Sosabowskiego
D - do Stallina
15. Która z wymienionych niżej form walki z okupantem była elementem walki
zbrojnej?
A - niszczenie składów amunicji
B - organizacja tajnego nauczania
C - tworzenie antyniemieckich dowcipów i piosenek
D - przechowywanie polskich dzieł sztuki
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Świat w czasie II wojny światowej
Przykładowe pytania do testu z historii z działu "Świat w czasie II wojny światowej" dla klasy VI, ten
test ci w zupełności pomoże!!!
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. C
2. A
3. B
4. B
5. D
6. D
7. A
8. D
9. A
10. C
11. A
12. A
13. B
14. C
15. A
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download