Systemy operacyjne i sieci komputerowe

advertisement
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Poziom trudności: Średni
1. Licencja oprogramowania określa:
A - system pomocy programowej
B - warunki użytkowania programu i zasady odpłatności
C - sposób kasowania programu z dysku
D - wielkość programu
2. Oprogramowanie udostępniane przez autorów nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym
użytkownikom, bez prawa do modyfikacji i odsprzedaży; po upływie ustalonego okresu
próbnego użytkownik musi uiścić opłatę licencyjną albo skasować. Taki program posiada
licencję:
A - Adware
B - Shareware
C - Demo
D - Freeware
3. System operacyjny Windows 98 można zainstalować używając systemu plików:
A - NTFS
B - MS DOS
C - FAT32
D - EXT2
4. Prostym edytorem grafiki wbudowanym do systemu operacyjnego MS Windows jest:
A - Wordpad
B - PhotoShop
C - Notepad
D - Paint
5. Pojemność współcześnie sprzedawanych nowych dysków wynosi:
A - 20-40 GB
B - 65-100 kb
C - 250-2TB
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
D - 512 MB
6. Konfiguracja sprzętowa systemu przechowywana jest w kluczu rejestru:
A - HKEY_CLASSES_ROOT
B - HKEY_LOCAL_MACHINE
C - HKEY_CURRENT_CONFIG
D - HKEY_USERS
7. W którym roku Microsoft wydał pierwszy system Windows?
A - 1986
B - 1982
C - 1985
D - 1993
8. Jak brzmi angielski skrót od nazwy system operacyjny?
A - OS
B - DOS
C - SO
D - BIOS
9. Do programów antywirusowych nie należy:
A - FDISK
B - NOD32
C - Kaspersky
D - MKS VIR
10. Poniżej podano cechy systemu NTFS, wskaż zdanie nieprawdziwe:
A - możliwość przydziału uprawnień do plików i folderów użytkownikom i grupom
B - brak dostępu do woluminów NTFS z poziomu systemów MS-DOS, Windows 95 i
C - możliwość ograniczania ilości przestrzeni dyskowej wykorzystywanej przez
użytkowników
D - brak możliwości wykonania kopii systemu
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
11. Którym poleceniem z linii poleceń sprawdzisz atrybuty plików?
A - dir
B - cd
C - atrrib
D - atribb
12. Wykonanie naprawy komputera, wymagające zdjęcia obudowy powinno odbywać się:
A - po odłączeniu monitora od komputera
B - po zgaszeniu oświetlenia w pomieszczeniu
C - przy podłączonym zasilaniu do komputera
D - po odłączeniu zasilania od komputera
13. Jak brzmi skrót systemu operacyjnego czasu rzeczywistego?
A - DOS
B - CMOS
C - RTOS
D - AROS
14. Wykonanie zrzutu ekranu można uzyskać za pomocą:
A - klawisza Scroll Lock
B - klawisza Insert
C - klawisza Caps Lock
D - klawisza Print Screen
15. Wskaż, która z poniższych nazw nie określa nazwy systemu operacyjnego
A - Windows 2000
B - Windows XP
C - Office 2007
D - Linux
16. PAGEFILE.SYS to
A - pamięć operacyjna
B - plik systemowy, zawierający podstawowe ustawienia systemu
C - rejestr systemowy
D - plik wymiany (stronicowania)
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
17. Które rozszerzenie pliku zostało błędnie opisane?
A - *.com – plik wykonywany
B - *.exe - plik arkusza kalkulacyjnego
C - *.doc – plik tekstowy
D - *.gif - plik programu graficznego
18. Co oznacza skrót WWW?
A - Wielka Wyszukiwarka Wiadomości
B - Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomosci
C - Word Windows WiFi
D - World Wide Web
19. Program umożliwiający podział dysku na partycje to:
A - INSTALL
B - FDISK
C - FORMAT
D - żaden z powyższych
20. Po wyłączeniu zasilania komputera zawartość pamięci operacyjnej:
A - zostaje wykasowana
B - do ponownego uruchomienia jest przechowywana w schowku
C - może być wykasowana lub nie, zależy od komputera
D - w środowisku Windows nigdy nie zostaje wykasowana
21. Kompresja danych ma na celu:
A - zabezpieczenie danych przed ich utratą
B - zwiększenie ilości dostępnej pamięci operacyjnej
C - zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez dane
D - ograniczenie dostępu do danych osobom nieuprawnionym
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. B
3. C
4. D
5. C
6. B
7. C
8. A
9. A
10. D
11. C
12. D
13. C
14. D
15. C
16. D
17. B
18. D
19. B
20. A
21. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download