Systemy operacyjne - andrzej.edu.pl

advertisement
Systemy operacyjne
Komputer aby mógł realizować zadania oraz
aby wszystkie urządzenia w systemie
komputerowym mogły działać poprawnie,
musi być wyposażony w specjalny
program, który nadzoruje jego pracę.
System operacyjny
(ang. OS – operating system),
Program (realizowany przez kilka programów)
działa jako pośrednik między użytkownikiem
komputera a sprzętem komputerowym.
Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie
bezpiecznego i niezawodnego środowiska, w
którym użytkownik może wykonywać swoje
programy w sposób wygodny i wydajny.
Nie ma jednoznacznej definicji systemu
operacyjnego ale w zamian można
wymienić jego cechy:
 dużą złożoność ( np. 80 tys. jednostek
funkcjonalności)
 systemy operacyjne są sterowane
zdarzeniami
 system operacyjny rozpoczyna działanie
jako pierwszy program w komputerze i nie
zaprzestaje działania aż do wyłączenia
komputera
Pod względem sposobu komunikacji z
użytkownikiem rozróżniamy:

systemy tekstowe – komunikujące się za
pomocą komend tekstowych ( CP/M, DOS)

systemy graficzne – komunikujące się za
pomocą okienek i symboli ( ikon). Obsługa
komputera polega na manipulowaniu, za
pomocą kursora myszy lub klawiszami,
symbolami które odpowiadają określonym
zadaniom (WINDOWS, MacOs i inne).
System Operacyjny pełni m.in. funkcje:






zapewnia obsługę dialogu pomiędzy
użytkownikiem a komputerem
nadzoruje wymianą informacji pomiędzy
poszczególnymi urządzeniami systemu,
organizuje zapis informacji na dysku
zarządza pamięcią operacyjną,
ułatwia tworzenia i uruchamianie innych
programów,
sygnalizuje błędy.


Do systemów operacyjnych należą:
CP/M Control Program for Microprocessors, 8bitowe systemy – 1972 rok
Unix, utworzony w 1969 roku dla
minikomputerów serii PDP, a następnie
adaptowany do innych minikomputerów;
rozwijany od 1970 roku (doskonalony
w laboratoriach Bella firmy AT&T.). Pierwszy
przenośny wieloprogramowy i wielodostępny
informatyczny system operacyjny. Obecnie
szeroko stosowany w wersji Unix System V,
oferuje uproszczone administrowanie systemem
i wysoki poziom ochrony dostępu do zasobów.


Linux, system operacyjny wzorowany na
systemie Unix i zgodny z nim, rozwijany
wspólnym wysiłkiem wielu pasjonatów
informatyki na całym świecie. Twórcą jądra
systemu jest Fin, L. Thorwalds. System
dystrybuowany najczęściej za darmo.
OS/2, system operacyjny przeznaczony dla
komputerów osobistych, wprowadzony przez
firmę IBM w 1987 roku, ponad 10 mln
użytkowników, sprzedawany
z komputerami IBM, Vobis. W 1992 r.
zaprzestano rozwijania tego systemu, ponieważ
nie zyskał on szerszej akceptacji na rynku.

DOS (Disk Operating System),
pierwszy i powszechnie dostępny system
operacyjny dla komputerów typu PC,
stworzony w latach osiemdziesiątych przez
firmę Microsoft. Obecnie w zasadzie nie
spełnia już warunków wymaganych od
nowoczesnego systemu operacyjnego.

Windows, rodzina systemów
operacyjnych dla komputerów osobistych i
stacji roboczych, wprowadzana na rynek
przez firmę Microsoft.
Wersje: Windows/386, MS-Windows 3.0
(1990) oraz znacznie ulepszona wersja 3.1
(1992 rok); Windows NT 3.1 (1993),
Windows NT 3.5 (1994), Windows NT 4
(1996), Windows 95 Windows 98.Wersje
polskie: Windows 3.1 EE, i Windows 3.1
PL; 95/PL, 98/PL, 2000/PL i NT4
Workstation PL
Nazwa
Producent
BeOs
Be
JavaOs
Zastosowanie
Tworzenie multimediów i WWW, DTP
SunMicrosyst Aplikacje wprowadzania danych, biurkowe i pracy
ems
grupowej
Linux
Caldera,
Red Hat
Software
Sieciowy system operacyjny, serwer WWW,
aplikacje wprowadzania danych, biurkowe
MacOS
Apple
Computer
Tworzenie multimediów i WWW, DTP, aplikacje
biurkowe
Windows 95/98
Microsoft
Aplikacje wprowadzania danych, biurkowe
Windows NT
Workstation
Microsoft
Sieciowy system operacyjny, aplikacje
wprowadzania danych, biurkowe
DOS (IBM, DR,
Ms DOS)
Microsoft
Aplikacje wprowadzania danych, biurkowe
Download
Random flashcards
Create flashcards