Systemy operacyjne - andrzej.edu.pl

advertisement
Systemy operacyjne
Komputer aby mógł realizować zadania oraz
aby wszystkie urządzenia w systemie
komputerowym mogły działać poprawnie,
musi być wyposażony w specjalny
program, który nadzoruje jego pracę.
System operacyjny
(ang. OS – operating system),
Program (realizowany przez kilka programów)
działa jako pośrednik między użytkownikiem
komputera a sprzętem komputerowym.
Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie
bezpiecznego i niezawodnego środowiska, w
którym użytkownik może wykonywać swoje
programy w sposób wygodny i wydajny.
Nie ma jednoznacznej definicji systemu
operacyjnego ale w zamian można
wymienić jego cechy:
 dużą złożoność ( np. 80 tys. jednostek
funkcjonalności)
 systemy operacyjne są sterowane
zdarzeniami
 system operacyjny rozpoczyna działanie
jako pierwszy program w komputerze i nie
zaprzestaje działania aż do wyłączenia
komputera
Pod względem sposobu komunikacji z
użytkownikiem rozróżniamy:

systemy tekstowe – komunikujące się za
pomocą komend tekstowych ( CP/M, DOS)

systemy graficzne – komunikujące się za
pomocą okienek i symboli ( ikon). Obsługa
komputera polega na manipulowaniu, za
pomocą kursora myszy lub klawiszami,
symbolami które odpowiadają określonym
zadaniom (WINDOWS, MacOs i inne).
System Operacyjny pełni m.in. funkcje:






zapewnia obsługę dialogu pomiędzy
użytkownikiem a komputerem
nadzoruje wymianą informacji pomiędzy
poszczególnymi urządzeniami systemu,
organizuje zapis informacji na dysku
zarządza pamięcią operacyjną,
ułatwia tworzenia i uruchamianie innych
programów,
sygnalizuje błędy.


Do systemów operacyjnych należą:
CP/M Control Program for Microprocessors, 8bitowe systemy – 1972 rok
Unix, utworzony w 1969 roku dla
minikomputerów serii PDP, a następnie
adaptowany do innych minikomputerów;
rozwijany od 1970 roku (doskonalony
w laboratoriach Bella firmy AT&T.). Pierwszy
przenośny wieloprogramowy i wielodostępny
informatyczny system operacyjny. Obecnie
szeroko stosowany w wersji Unix System V,
oferuje uproszczone administrowanie systemem
i wysoki poziom ochrony dostępu do zasobów.


Linux, system operacyjny wzorowany na
systemie Unix i zgodny z nim, rozwijany
wspólnym wysiłkiem wielu pasjonatów
informatyki na całym świecie. Twórcą jądra
systemu jest Fin, L. Thorwalds. System
dystrybuowany najczęściej za darmo.
OS/2, system operacyjny przeznaczony dla
komputerów osobistych, wprowadzony przez
firmę IBM w 1987 roku, ponad 10 mln
użytkowników, sprzedawany
z komputerami IBM, Vobis. W 1992 r.
zaprzestano rozwijania tego systemu, ponieważ
nie zyskał on szerszej akceptacji na rynku.

DOS (Disk Operating System),
pierwszy i powszechnie dostępny system
operacyjny dla komputerów typu PC,
stworzony w latach osiemdziesiątych przez
firmę Microsoft. Obecnie w zasadzie nie
spełnia już warunków wymaganych od
nowoczesnego systemu operacyjnego.

Windows, rodzina systemów
operacyjnych dla komputerów osobistych i
stacji roboczych, wprowadzana na rynek
przez firmę Microsoft.
Wersje: Windows/386, MS-Windows 3.0
(1990) oraz znacznie ulepszona wersja 3.1
(1992 rok); Windows NT 3.1 (1993),
Windows NT 3.5 (1994), Windows NT 4
(1996), Windows 95 Windows 98.Wersje
polskie: Windows 3.1 EE, i Windows 3.1
PL; 95/PL, 98/PL, 2000/PL i NT4
Workstation PL
Nazwa
Producent
BeOs
Be
JavaOs
Zastosowanie
Tworzenie multimediów i WWW, DTP
SunMicrosyst Aplikacje wprowadzania danych, biurkowe i pracy
ems
grupowej
Linux
Caldera,
Red Hat
Software
Sieciowy system operacyjny, serwer WWW,
aplikacje wprowadzania danych, biurkowe
MacOS
Apple
Computer
Tworzenie multimediów i WWW, DTP, aplikacje
biurkowe
Windows 95/98
Microsoft
Aplikacje wprowadzania danych, biurkowe
Windows NT
Workstation
Microsoft
Sieciowy system operacyjny, aplikacje
wprowadzania danych, biurkowe
DOS (IBM, DR,
Ms DOS)
Microsoft
Aplikacje wprowadzania danych, biurkowe
Download