Ok.3,5 tys. lat p.n.e- początki cywilizacji Sumerów w pd

advertisement
Ok.3,5 tys. lat p.n.e- początki cywilizacji Sumerów w pd. Mezopotamii,
Ok. 3 tys. lat p.n.e- początki cywilizacji egipskiej nad Nilem,
1750 r. p.n.e – spisanie kodeksu praw przez króla Babilonu- Hammurabiego,
776 r. p.n.e- pierwsze igrzyska w starożytnej Grecji w Olimpii,
753 r. p.n.e- legendarne założenie Rzymu,
509 r. p.n.e- powstanie republiki w Rzymie,
490 r. p.n.e- początek wojen persko- greckich, bitwa pod Maratonem,
334 r. p.n.e- początek wyprawy Aleksandra Wielkiego na Persję, początek hellenizmu,
264 r. p.n.e- początek wojen punickich Rzymu z Kartaginą,
31 r. pn.e- początek samodzielnych rządów cesarza Oktawiana Augusta w Rzymie,
Ok. 4 r. p.n.e.- narodziny Chrystusa,
313 r. –koniec prześladowao pierwszych chrześcijan w cesarstwie rzymskim,
392 r. –chrześcijaostwo ostatecznie religią panującą w cesarstwie rzymskim,
395 r.- podział cesarstwa rzymskiego na zachodnie i wschodnie,
476 r.- upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego na skutek najazdu barbarzyoców,
Przypomnij sobie określanie wieków z dokładnością do połowy.
Download