Karta pracy

advertisement
Karta pracy
Podsumowanie rozdziału
W starożytnym Rzymie
Imię i nazwisko: ....................................
Data: ..........................., klasa: ...............
1. Uzupełnij tekst dotyczący rzymskich wierzeń pojęciami z ramki.
chrześcijaństwo, Teodozjusz Wielki, Westa,
Konstantyn Wielki, prześladowani, Mitry
Początkowo Rzymianie czcili bóstwa opiekuńcze, takie jak ............................
Wraz z podbojem nowych terytoriów Rzymianie zaczęli czcić nowe, obce bóstwa.
Na przykład kult ............................ został przyniesiony przez żołnierzy
rzymskich z Persji. W I wieku n.e. na terenie Palestyny powstała nowa religia
– ............................................ Początkowo jej wyznawcy byli ........................... .
W 313 roku n.e. cesarz ............................... .................... ogłosił wolność wyznania.
Cesarz ........................... .................... w 392 roku n.e. zakazał odprawiania
obrzędów innych religii niż chrześcijańska.
2. W tabeli umieszczone zostały nazwy i opisy budowli starożytnego Rzymu.
Uzupełnij ją, wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje.
Budowla
Zastosowanie
sala posiedzeń sądu i stowarzyszeń kupieckich
amfiteatr
wznoszony w celu upamiętnienia zwycięstwa
wodociągi dostarczające wodę do miast
termy
3. Dopisz daty do podanych wydarzeń. Następnie uporządkuj je
od najwcześniejszego do najpóźniejszego.
[....] zburzenie Kartaginy ..............
[....] śmierć Jezusa ..............
[....] założenie Rzymu ..............
[....] upadek cesarstwa zachodniego ..............
[....] śmierć Juliusza Cezara ..............
[....] edykt tolerancyjny Konstantyna Wielkiego ..............
4. Odczytaj ukryte w rozsypance siedmioliterowe słowo. Następnie uzupełnij zdanie.
PZAXNTEWOKN
..................................... to świątynia powstała w czasach cesarza Augusta.
Była ona poświęcona wszystkim .................................. rzymskim.
Download