Uploaded by camaro8

HYDROLIZA SOLI I TEORIA ZASAD I KWASÓW ZADANIA

advertisement
HYDROLIZA SOLI I TEORIA ZASAD I KWASÓW ZADANIA
Zadanie 1: Napisz w formie jonowej i jonowej skróconej równania
reakcji hydrolizy podanych soli. Okreล›l odczyn ich wodnych roztworów:
a) siarczan (IV) potasu
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………………………..……………..
b) siarczan (VI) amonu
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………………………..……………..
c) wฤ™glan wapnia
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………..………………..……………
d) ๐ด๐‘™๐ถ๐‘™3 + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..…………………………………..……………..……………
e) azotan (III) cynku (II)
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………………………..……………..
Zadanie 2: Znajฤ…c teorie zasad i kwasów uzupeล‚nij reakcje:
a) ๐ป๐ถ๐‘™ + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
b) ๐ป2 ๐‘†๐‘‚4 + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
c) H๐‘๐‘‚3 + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
d) ๐ถ๐‘™๐‘‚2− + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
e) ๐ป2 ๐ถ๐‘‚3 + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
f) ๐ป๐ผ + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
g) ๐ป๐น + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
i) ๐ป2 ๐‘† + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
j) ๐ถ๐ป3 ๐ถ๐‘‚๐‘‚๐ป + ๐ถ๐ป3 ๐ถ๐‘‚๐‘‚๐ป โ‡„ ………………………………………………
k) ๐‘๐ป3 + ๐‘๐ป3 โ‡„ ……………………………………………………………
Zadanie 3: Uzupeล‚nij na dwa sposoby:
a) ๐‘† − + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„ ……………………………………………………………..
๐‘† − + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„ ……………………………………………………………..
b) ๐ป๐‘ƒ๐‘‚42− + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„ ………………………………………………………
๐ป๐‘ƒ๐‘‚42− + ๐ป2 ๐‘‚ โ‡„ ……………………...………………………………...
Zadanie 4: Uzupeล‚nij doล›wiadczenia:
a) Reakcja miedzi z azotanem (V) srebra (I):
Równanie reakcji: ……….……………..……….……….……….…………..
Problem badawczy: ……….……………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Hipoteza badawcza: ……….……………..……….………....……….………
………………………………………………..………………………………
Próba kontrolna: ……….…………………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Obserwacje: ……….……………..…………..…….……….………..………
………………………………………………..………………………………
Wniosek: ……….……………..…………………….……….……….………
………………………………………………..………………………………
b) Aktywnoล›ฤ‡ metali (cynk i miedลบ):
Równanie reakcji: ……….……………..……….……….……….…………..
Problem badawczy: ……….……………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Hipoteza badawcza: ……….……………..……….………....……….………
………………………………………………..………………………………
Próba kontrolna: ……….…………………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Obserwacje: ……….……………..…………..…….……….………..………
………………………………………………..………………………………
Wniosek: ……….……………..…………………….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Download