Uploaded by camaro8

HYDROLIZA SOLI I TEORIA ZASAD I KWASÓW ZADANIA

advertisement
HYDROLIZA SOLI I TEORIA ZASAD I KWASÓW ZADANIA
Zadanie 1: Napisz w formie jonowej i jonowej skróconej równania
reakcji hydrolizy podanych soli. Określ odczyn ich wodnych roztworów:
a) siarczan (IV) potasu
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………………………..……………..
b) siarczan (VI) amonu
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………………………..……………..
c) węglan wapnia
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………..………………..……………
d) 𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 𝐻2 𝑂 ⇄
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..…………………………………..……………..……………
e) azotan (III) cynku (II)
………………………………………………..
………………………………………………..………………………………
………………..………………………………………………..……………..
Zadanie 2: Znając teorie zasad i kwasów uzupełnij reakcje:
a) 𝐻𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 ⇄
b) 𝐻2 𝑆𝑂4 + 𝐻2 𝑂 ⇄
c) H𝑁𝑂3 + 𝐻2 𝑂 ⇄
d) 𝐶𝑙𝑂2− + 𝐻2 𝑂 ⇄
e) 𝐻2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂 ⇄
f) 𝐻𝐼 + 𝐻2 𝑂 ⇄
g) 𝐻𝐹 + 𝐻2 𝑂 ⇄
i) 𝐻2 𝑆 + 𝐻2 𝑂 ⇄
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
j) 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇄ ………………………………………………
k) 𝑁𝐻3 + 𝑁𝐻3 ⇄ ……………………………………………………………
Zadanie 3: Uzupełnij na dwa sposoby:
a) 𝑆 − + 𝐻2 𝑂 ⇄ ……………………………………………………………..
𝑆 − + 𝐻2 𝑂 ⇄ ……………………………………………………………..
b) 𝐻𝑃𝑂42− + 𝐻2 𝑂 ⇄ ………………………………………………………
𝐻𝑃𝑂42− + 𝐻2 𝑂 ⇄ ……………………...………………………………...
Zadanie 4: Uzupełnij doświadczenia:
a) Reakcja miedzi z azotanem (V) srebra (I):
Równanie reakcji: ……….……………..……….……….……….…………..
Problem badawczy: ……….……………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Hipoteza badawcza: ……….……………..……….………....……….………
………………………………………………..………………………………
Próba kontrolna: ……….…………………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Obserwacje: ……….……………..…………..…….……….………..………
………………………………………………..………………………………
Wniosek: ……….……………..…………………….……….……….………
………………………………………………..………………………………
b) Aktywność metali (cynk i miedź):
Równanie reakcji: ……….……………..……….……….……….…………..
Problem badawczy: ……….……………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Hipoteza badawcza: ……….……………..……….………....……….………
………………………………………………..………………………………
Próba kontrolna: ……….…………………..……….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Obserwacje: ……….……………..…………..…….……….………..………
………………………………………………..………………………………
Wniosek: ……….……………..…………………….……….……….………
………………………………………………..………………………………
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards