Uploaded by User3095

uzupełnianka

advertisement
1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
bułki
Pawła
worka
Tata ………………………………… dba o las.
Paweł dał do karmnika kawałki ……………………………… i owoce
głogu.
Tata wysypał z ………………………………. buraki i owies.
2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
brawo
koncert
Fryderyk
miła
Pan Fryderyk to sławny ……………………………………. .
Dał cudowny ……………………………………………. .
Muzyka byłą delikatna i ……………………………… .
Potem cała sala długo biła ……………………………… .
3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
piosenki
smoki
Kosmatek
statek
Sebastian lubi ……………………………………. .
Ten ……………………………….…. to dobry ale smutny smok.
Sebastian robi …………………………………… dla smoka .
Kosmatek nuci …………………………………… .
Download