Uploaded by User6435

Podanie o przyjęcie na praktyki

advertisement
Imię, Nazwisko
Adres zamieszkania
…….….., ………… r
Kierunek: Technik administracji
IV sem. Szkoły policealnej
Nazwa firmy
Adres siedziby
PODANIE O PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na praktykę zawodową w firmie ………….
Mam kierunkowe wykształcenie i szeroką wiedzę teoretyczną, którą chciałbym wykorzystać w
praktyce.
Mimo braku doświadczenia w pracy jako Technik administracji, mam wykształcenie wyższe na
kierunku „……..” oraz pięcioletnie doświadczenie pracy w dziale ………. jako …………………...
Gwarantuję pełne zaangażowanie oraz dążenie do rozwoju zarówno własnego, jak i firmy.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie podania.
Z wyrazami szacunku,
………………………..
Download