STAROŻYTNY RZYM

advertisement
WIECZNE MIASTO
RZYM
Miejscem narodzin
cywilizacji starożytnego
Rzymu był położony nad
Morzem Śródziemnym
Półwysep Apeniński,
zwany także Italią.
Według legendy Rzym został
założony w 753r. pne przez dwóch
braci Romulusa i Remusa - wnuków
króla Lacjum, który utracił koronę,
gdy dzieci były jeszcze bardzo małe.
Nowy władca wrzucił chłopców
w wiklinowym koszu do Tybru.
Na brzegu rzeki dzieci znalazła
wilczyca, która je przygarnęła
i wykarmiła.
Kapitol - mieści się w nim rzeźba
wilczycy karmiącej
Romulusa i Remusa
POŁOŻENIE
Rzym jest położony na terenie
pagórkowatym, z tego względu zyskał
miano „miasta na siedmiu wzgórzach”.
Zakole Tybru tuż przy wyspie dawało
wygodny port, do którego przybijać
mogły fenickie i greckie statki z różnego
rodzaju towarami. Biegł tamtędy ważny
szlak handlowy, łączący południową
część Italii z północną. Zamieszkiwali go
Latynowie. Zajmowali się oni uprawą
pszenicy, prosa, warzyw, winorośli,
oliwek i drzew owocowych.
W ciągu wielu wieków Rzym przekształcił
się w stolicę państwa i największe miasto
starożytnego świata.
Przez pierwsze 250 lat swego istnienia
Rzym był monarchią.
Przodowała przede wszystkim kultura
etruska, ale nie brakowało również
wpływów greckich i fenickich.
Mimo połączenia nie zaniknął odrębny
język i kultura latyńska.
Pierwsi Rzymianie
zamieszkiwali
w zwykłych chatach.
Z czasem ich domy
stawały się dużo większe
i bogatsze
w pomieszczenia.
Osada palatyńska połączyła się
z drugą wioską, zamieszkałą przez
Sabinów, skupioną na zboczach
Kwirynału i Kapitolu. Oddzielające
te dwie wspólnoty bagno zasypano
i w ten sposób powstało Forum
Romanum , czyli Plac Miejski.
To właśnie tam świętowano
uroczystości religijne i państwowe.
Forum Romanum
Łuk Tryumfalny Konstantyna
„Panteon
– najsłynniejsza budowla świata”
został wzniesiony przez Agrypę w latach
27-25 rok pne.
Nazwa oznacza świątynię wszystkich
bogów.
W środku budowli znajdowało się siedem
nisz, w których umieszczone były posągi
bogów: Marsa, Wenus, Merkurego,
Jowisza, Księżyca, Słońca i Saturna.
Podobnie pięknych budowli do dziś
pozostało bardzo wiele.
Zamek i Most Anioła
Łaźnie we własnych domach posiadali tylko
najbogatsi, pozostali Rzymianie korzystali
z term, czyli łaźni publicznych.
ruiny łaźni
Po upadku monarchii Rzym
stopniowo podupadał.
Wyniszczały go spory wewnętrzne
oraz wojny z Ekwami i Wolskami.
Wewnętrzne spory złagodziło
wprowadzenie około 450 r. p.n.e.
Prawa Dwunastu Tablic.
W pierwszym półwieczu po upadku
monarchii doszło również do
powstania podstawowych instytucji
republikańskich, stanowiących
o charakterze tego państwa na
następne lata.
Władzę wykonawczą w miejsce
monarchii przejęło dwóch konsulów
wybieranych na okres
jednego roku.
Gajusz Juliusz Cezar (12 lipca 100 pne - 15 marca 44 pne)
- rzymski mówca, pisarz, polityk, członek stronnictwa popularów,
jeden z najwybitniejszych wodzów starożytności.
Odegrał główną rolę w przekształceniu
Republiki Rzymskiej w Cesarstwo.
Początkowo urzędy mogli
obejmować tylko patrycjusze.
Pierwszym ustępstwem na rzecz
plebejuszy było powołanie
trybuna ludowego.
Dzięki prawu weta
mógł blokować postanowienia
niekorzystne dla plebsu.
W czasach cesarstwa Rzym liczył
ponad milion mieszkańców.
Ich środkiem płatniczym były monety.
„Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu”
Rzymska sieć dróg była jednym
z największych osiągnięć
starożytnych inżynierów.
Liczne tunele i kamienne
mosty przetrwały do dziś.
Dorobek literacki Rzymian nie
ustępował twórczości Greków.
Najbardziej znani poeci to:
Wergiliusz
Horacy
Owidiusz
Najważniejszym
bogiem
Rzymian
był Jowisz,
potem Junona,
Minerwa ,
Mars
i Westa
Pierwsza wojna punicka
zakończyła się zajęciem Sycylii
przez Rzym, a wkrótce po jej
zakończeniu opanowaniem
dawnych terenów kartagińskich
na Sardynii i Korsyce.
Druga stanowiła największą
w dziejach miasta próbę militarną.
W starciach z genialnym wodzem
kartagińskim – Hannibalem – poległa
ogromna część wojsk rzymskich,
lecz wojna ta zakończyła się
ich zwycięstwem.
Trzecia z wojen punickich była już
tylko dobiciem niegdyś wspaniałego
miasta Kartaginy, które w 146 p. n. e.
zostało zburzone, a ziemię na której
stało posypano solą, by nic nigdy już
na niej nie wyrosło.
Amfiteatr Flawiuszów, czyli
Koloseum - został wzniesiony
w latach 70 – 82 n.e.
Mógł pomieścić 50 000 ludzi.
Na olbrzymiej arenie odbywały się
walki gladiatorów, niewolników
ze zwierzętami oraz widowiska.
Rzymianie lubili się bawić.
W I w n.e. w Palestynie nauki głosił
Jezus Chrystus.
W III w n.e. rozpoczęły się liczne
prześladowania chrześcijan, również
w Imperium Rzymskim.
Na pocz. IV w n.e. Konstantyn Wielki
zrównał prawa chrześcijan z prawami
wyznawców innych religii.
W 392 r. n.e. Teodozjusz Wielki ogłosił
chrześcijaństwo religią panującą.
Bazylika Św. Piotra
Rzym nieustannie
się rozwijał, aż do
dzisiejszych dni.
Obecnie jest
stolicą Włoch.
Dziękuję za obejrzenie
Michał Piszczek If
Download