Pan Mateusz Bałuka koordynator demagog.org.pl Szanowny Panie

advertisement
Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin, tel.: 81 466 3300, fax: 81 466 3301
e-mail: [email protected], ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu
WSM-PM.1431.3.2015
Lublin, dnia 16.11.2015 r.
Pan Mateusz Bałuka
koordynator demagog.org.pl
Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana wystąpienie, uprzejmie informuję.
Lokale odzyskiwane przez tutejszy Wydział rozdysponowywane są jako lokale
mieszkalne lub lokale socjalne.
Większość lokali socjalnych przeznaczana jest na realizację wyroków eksmisyjnych z uprawnieniem do wskazania przez Gminę lokalu socjalnego. Średni okres oczekiwania na realizację wyroku eksmisyjnego wynosi około 4 lat.
Lokale mieszkalne i socjalne wskazywane są również na rzecz rodzin ujętych
w wykazach osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.
Okres oczekiwania na realizację spraw osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową na ogólnie obowiązujących zasadach jest okresem wieloletnim wynoszącym
średnio około 7 lat.
Dyrektor
Wydziału Spraw Mieszkaniowych
Ewa Lipińska
Numer dokumentu Mdok: 660376/11/2015
Strona 1 z 1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards