Niepubliczna Poradnia Psychologiczno

advertisement
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna „Skrzydła”
ul. Szmaragdowa 1 20-570 Lublin
tel: 81 443 35 25, 883 459 882
[email protected]
www.poradnia.skrzydla.lublin.pl
Karta zgłoszenia szkolenie:
“Wykrywanie zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej
u dzieci i diagnoza ortoptyczna”
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Wykształcenie
Wykonywany zawód
Miejsce pracy
Dane do rachunku
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji:
Adres (z kodem miejscowości):
NIP/Regon:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych przez Niepubliczną Poradnię
Psychologiczno- Pedagogiczną “Skrzydła”
Tak
Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach zajęć prowadzonych przez Niepubliczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną “Skrzydła”
Tak
Data
Podpis
Nie
Download
Random flashcards
Create flashcards