Zarządzanie wizualne cykl01_2016

advertisement
Zarządzanie wizualne w placówkach
medycznych
…z cyklu lean hospitals w praktyce 2016
LeanProcess Katarzyna Złotowska
ul. Różana 17, 78-400 Szczecinek NIP 5993058822 REGON 364161132
tel. 508 238 811 www.leanhospitals.pl, [email protected]
CEO LeanHospitals Katarzyna Złotowska
Co to jest zarządzanie wizualne?
Jest to element filozofii lean management
Opiera się na obrazach, grafikach, sygnałach dźwiękowych
i świetlnych, które umieszczone w odpowiednim miejscu
organizują przestrzeń roboczą jednostki (medycznej), porządkują
pomieszczenia i nadają nowe zasady wykorzystania przestrzeni.
Pozwala na sprawny przebieg procesu i sygnalizowanie o pewnych
etapach w procesie, odchyleniach w procesie, błędach, w celu
szybkiej reakcji. Przykładem stosowania mogą być zarówno znaki
poziome informujące o miejscu przeznaczenia danego urządzenia
lub granice (taśma) wyznaczenia miejsc odkładczych.
Narzędzia visual management/lean hospitals
5S uporządkowane miejsce pracy
Zarządzanie wizualne- graficzne
przedstawienie komunikatów
Źródło: opracowanie własne
Cele zarządzania wizualnego
•
•
•
•
•
•
•
oznaczenie miejsc krytycznych i ważnych w procesie
prawidłowy przebieg procesu
reagowanie na sytuacje krytyczne na czas
poprawa komunikacji przez wizulizację
poprawa samokontroli na stanowisku pracy
poprawa płynności procesu
skrócenie lead time- czasu przejścia
Zalety stosowania zarządzania
Wizualnego w placówce medycznej?
• Natychmiastowa reakcja personelu medycznego na
sytuacje krytyczne
• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjenta
• Zwiększenie czasu przeznaczonego na opiekę nad
pacjentem
A czy w Twojej placówce medycznej
jest zarządzanie wizualne?
MASZ POMYSŁ JAK VM WDROŻYĆ W SWOJEJ PLACÓWCE?
ZGŁOŚ GO W SKRZYNCE POMYSŁÓW, POMOŻEMY Z JEGO
REALIZACJĄ!
Więcej informacji i szczegółów na temat technik i narzędzi znajdziesz na
www.leanhospitals.pl lub pisząc na [email protected]
Download