LEAN MANAGEMENT

advertisement
LEAN
MANAGEMENT
Jacek WĘGLARCZYK
Operacje w ramach procesu
tworzące wartość dodaną
transportowe
kontrolne
+
-
+
Lean Quality Management
- „ szczupłe zarządzanie ”
czyli


tworzenie szczupłej organizacji
zintegrowany system doskonalenia procesów
Szczupła organizacja
eliminuje marnotrawstwo
lub zmienia je w wartość
dodaną








Oczekiwanie
Zbędne przemieszczanie
Zbędne przetwarzanie
Nadmierne zapasy
Braki i błędy
Nadmierny ruch
Niewykorzystana
kreatywność ludzi
Nadprodukcja
Zintegrowany system
doskonalenia procesów
Monitorowanie i doskonalenie procesów powinno być
prowadzone wg metody mapowania strumienia
wartości
Z punktu widzenia celu przedsiębiorstwa należy potraktować
realizowane procesy jako strumienie tworzonej przez firmę
wartości, która po przekazaniu klientowi w formie wyrobu
zostanie spieniężona i zasili firmę.
Value stream mapping
- metoda polegająca na analizowaniu wszystkich czynności w
procesie produkcyjnym, oparta na podążaniu w górę strumienia
wartości.
Istnieje konieczność analizy całego strumienia – od klienta
poprzez firmy podwykonawcze, usługowe do dostawców
surowców – jednakże rozpocząć można od części dot. jedynie
organizacji.
Korzyści z VSM

uwidacznia cały przepływ wyrobu – dokumentuje cały proces
wytwarzania
pomaga dostrzec źródła marnotrawstwa
wprowadza wspólny język dot. zarządzania / grafika /
łączy różne koncepcje na bazie biznesowej
Tworzy podstawę planów wdrażania, np. KAIZEN
Pokazuje związek pomiędzy przepływem materiałów i informacji

VSM jest narzędziem ilościowym





Przykład
Process time
….. + ….. + ….. + ….. = ………
Lead time
….. + ….. + ….. + ….. + ….. + ….. + ….. = …..
….. vs …..
Literatura
1. WOMACK J. i inni Odchudzanie firm, Lektury menedżera,
Centrum Informacji, W-wa, 2000
2. KUBIK Sz. Lean management, wykład dla DEKRA Cert.
Value Stream Mapping, Zarządzanie jakością, 2006
3. CZERSKA J., PODEMSKI W., Lean Quality Management
Problemy Jakości, 2003
Dziękuję
za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards