tutaj

advertisement
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I
1
Mowa zamiast milczenia – wypowiedź językowa jako akt komunikacji
2
Funkcje języka. Zasady skutecznej komunikacji
3
Literatura i jej klasyfikacje
4
Biblia – czas powstania, autorzy, języki, przekłady, gatunki, bohaterowie
5
Człowiek i Bóg w Biblii – historia Abrahama
6
Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii - Ks. Hioba
7
Marność nad marnościami… Biblijna wizja losu ludzkiego. Motyw vanitas.
8
Parabola i jej funkcje w „Ewangeliach”
9
Biblijna wizja końca świata – Apokalipsa św. Jana
10
Biblijne związki frazeologiczne
11
Literatura starożytnych Greków i Rzymian
12
Filozofia grecka
13
Mitologiczna wizja świata – porównanie z kosmogonią biblijną.
14
Najważniejsze postacie mitologii greckiej
15
Cierpienie w mitologii greckiej.
16
Miłość i śmierć w micie o Orfeuszu
17
Wojna i walka w eposie bohaterskim
18
Tragedia grecka – bohater tragiczny i jego tragizm – na podstawie „Króla Edypa”
19
Koncepcja losu ludzkiego w tragedii antycznej
20
Fatum i wina w tragedii greckiej
21
Związki frazeologiczne, motywy i symbole antyczne
22
Filozofia i światopogląd średniowiecza
23
Pieśń ojczysta – Bogurodzica
24
Sztuka romańska i gotyk
25
Liryzm i dramatyzm planktu średniowiecznego - „Lament świętokrzyski”
26
Średniowieczne idee – asceza – św. Aleksy
27
Średniowieczne idee – franciszkanizm
28
Średniowieczny motyw danse macabre – „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”
29
Roland jako wzór rycerza, ars bene moriendi
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I
30
Renesans – odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka
31
Filozofia renesansu
32
Utopia – nowy, lepszy (?) świat
33
Mikołaja Reja ideał życia rodzinnego
34
Optymizm renesansowego humanisty
35
Służmy poczciwej sławie… Refleksja obywatelska w Pieśniach
36
Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej
37
Różnorodność tematyczna i nastrojowa Fraszek
38
Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze… Wprowadzenie do Trenów
39
Dyskusja z filozofią stoicką w Trenach. Nowatorstwo "Trenów"
40
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… Tajemnica Boga i godność człowieka w Trenach
41
Dramat szekspirowski - cechy
42
Literacka psychologia zbrodni – „Makbet”
43
Przyczyny i przejawy zła w dramacie Szekspira
44
Cierpienie, lęk i wina lady Makbet
45
Epoka przeciwieństw. Światopogląd i kultura baroku
46
Antynomie filozofii barokowej
47
Rozdwojony w sobie… Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku
48
Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej
49
Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichota
50
Ideologia sarmatyzmu w Pamiętnikach Paska
51
Epoka rozumu – krytyka rozumu. Oświecenie i początek nowoczesności
52
Filozofia oświecenia
53
Prawdę mówi, względów się wyrzeka… Satyra w służbie społecznej
54
Twórczość Krasickiego -przegląd
55
Charakterystyka werteryzmu. Okres burzy i naporu. Powieść epistolarna.
56
Historia miłości nieszczęśliwej - "Cierpienia młodego Wertera"
Przygotowała Katarzyna Dziurdzia
Download