Kultura współczesnej Europy, a jej stosunek wobec źródeł w

advertisement
Kultura współczesnej Europy, a jej stosunek wobec źródeł w starożytnej Grecji(1).doc
(30 KB) Pobierz
Kultura współczesnej Europy, a jej stosunek wobec źródeł w starożytnej Grecji.
Stosunek współczesnej kultury europejskiej wobec jej korzeni w filozofii starożytnej
Grecji jest bardzo interesujący. Nie da się ukryć, że ów wielcy Greccy filozofowie
zapoczątkowali rozwój myśli w starożytnym świecie i praktycznie wszystko co powstaje później
jest konfrontacją wobec ich myśli. Przełom jakiego dokonał Sokrates, Platon czy Arystoteles
wtłoczyły całą kulturę na tory teoretyzowania i poszukiwania prawdy.
Dziś filozofia starożytnej Grecji jest różnie postrzegana. Czy jest ona źródłem inspiracji czy
raczej powodem kryzysu dzisiejszego świata?
Pytanie takie można zadać pod warunkiem zrozumienia jakiego przełomu dokonała
filozofia narodzona w Grecji. Husserl tłumaczy narodziny filozofii w Grecji przez „ciekawość”.
Problem obiektywnej prawdy był bodźcem do rozpoczęcia poznania teoretycznego, które
wkrótce potem zaczęło domagać się aby empirię poddać normom idealnym. Ten nurt miał
wkrótce zmienić obraz całej kultury europejskiej. Problem współczesnej kultury Husserl
tłumaczy opaczną interpretacją myśli starożytnych w czasach Oświecenia.
Fakt tego istotnego wpływu jest niepodważalny, kwestionowane są jednak jego skutki.
Emanuel Levinas twierdzi, że to właśnie filozofia grecka jest winna kryzysowi we współczesnej
kulturze, kulturze immanencji. Człowiek, który chce zrozumieć świat nastawia się do niego
poznawczo, jest to zarazem nastawienie jednostronne i przedmiotowe. Obiekty indywidualne
przestają mieć jakąkolwiek wartość wobec ogólnych. Przedmioty istnieją o ile posiadają sens,
który jest jedyną drogą poznawczą. Wiedza do jakiej dąży nauka ma na celu oswajanie i
podporządkowanie sobie świata. Jedynym wyjściem pozostaje zatem „zabić Parmenidesa” i
powrócić do źródeł.
Człowiek współczesny postawiony między tymi dwoma poglądami z konieczności musi
dokonać wyboru. Obie opcje sprawiają wiele trudności. Trudno odrzucić spadek filozofii
greckiej której wpływ jest tak znaczący, a zarazem nie popaść w jego błędne rozumienie myśli
starożytnej?
Sensowym rozwiązaniem tej trudnej kwestii wydaje się być nie zaprzepaszczenie
dorobku kulturowego minionych wieków. Marian Wesoły pisze „ Filozofia grecka nie ma być
wzorem do naśladowania dla myśli współczesnej, ale nasieniem (podnietą) do własnej
twórczości jej spadkobierców.”[1] Kompromis tego typu wydaje się być wystarczający,
przeszłość nie powinna być wiążąca, ale też nie należy zapominać o swoich źródłach. Jaspers
również podkreśla, że niezmiernie ważna jest tradycja, której filozof powinien być świadomy.
Ponieważ „siła naszego własnego tworzenia leży w odrodzeniu dziedzictwa”[2] nie należy
odrzucać filozofii greckiej jak proponuje Levinas.
Filozofia starożytnej Grecji miała niewątpliwie ogromny wpływ na kształtowanie się
kultury europejskiej. Rewolucja jaką zapoczątkowało poszukiwanie obiektywnej prawdy była
motorem rozwoju i dominacji Europy. Dziś stojąc na progu kryzysu próba oddalenia się od
źródeł jakim jest filozofia grecka może zagrozić powstaniem wielu kolejnych problemów.
Kultura europejska w przyszłości powinna inspirować się myślą grecką tworząc nową
tożsamość.
Piotr Pawłowski
Bibliografia:
1. Jaspers, Karl: „O mojej filozofii”
2. Husserl, Edmund: „Kryzys kultury Europejskiej i filozofia”
3. Skarga, Barbara: „Emanuel Levinas: Kultura immanencji”
4. Wesoły, Marian: „Po co dziś komu filozofia grecka?”
[1] Wesoły, Marian: „Po co dziś komu filozofia grecka?”
[2] Jaspers, Karl: „O mojej filozofii”
Plik z chomika:
pepciobox
Inne pliki z tego folderu:
filozofia współczesna.pdf (9316 KB)
 Hermeneutyka 2.doc (227 KB)
 Antropologia-kulturowa--wyklady.doc (115 KB)
 M.Foucault - Sobąpisanie - opracowanie.doc (33 KB)
 Hermeneutyka 1.doc (133 KB)

Inne foldery tego chomika:

antropologia kultury
 Prywatne
 socjologia egzamin
 zachomikowane
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download