100,25 kB teksty

advertisement
KARAWANY I KADZIDŁO…
19 marca o godz. 16:00, odbędzie się kolejne spotkanie z Mateuszem Łobaczem w ramach cyklu
„Podróżując przez Antyk”.
Tym razem zapraszamy do odwiedzenia antycznej Arabii. Wędrując śladami karawan
przemierzających pustynne tereny Półwyspu Arabskiego dotrzemy do grobowców w Petrze i
zachwycających świątyń Palmiry z okresu złotego wieku tego miasta. Omówimy organizacją państwa
Nabatejczyków i rolę jaką grało to "pustynne królestwo" w handlu ze światem śródziemnomorskim.
Poruszymy też kwestie związane z kultami religijnymi tego obszaru przed nastaniem islamu.
Część prelekcji poświęcona zostanie także tajemniczym Sabejczykom – autorom imponujących
projektów hydrologicznych, których cywilizacja kwitła w I tys. p.n.e. w południowo-wschodniej części
Półwyspu Arabskiego.
Cykl wykładów popularnonaukowych „Podróżując przez Antyk” jest skierowany do starszej młodzieży
szkolnej i osób dorosłych chcących poszerzyć swoja wiedzę. Tematyka spotkań jest tak dobrana, aby
ukazać mnogość i wieloaspektowość powiązań gospodarczych, kulturowych oraz politycznych
pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi. Narracja podczas każdego wykładu prowadzona
będzie więc tak, aby w miarę możliwości wyjść poza źródła europejskie (a tym samym stereotypowe
wyobrażenia) i ukazać daną kulturę w jej własnym kontekście.
Spotkania mają formę wykładów połączonych z prezentacją multimedialną, pokazem
zrekonstruowanych zabytków oraz elementami warsztatowymi – pracą z materiałami źródłowymi.
Mateusz Łobacz jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et
Roma” działającym przy Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Karawany i kadzidło – Arabia przed islamem; organizacja handlu kadzidłem, wierzenia religijne i
poezja Beduinów
19 marca o godz. 16:00. Wstęp wolny.
Ostatnie spotkanie:
16 IV 2016
Podróż na zachód – Jedwabny Szlak i kontakty Chin oraz Cesarstwa Rzymskiego; transport dóbr i idei
http://mshm.pl/karawany-i-kadzidlo-arabia-przed-islamem-handel-kadzidlem-religia-i-poezjabeduinow/
Download