Marketing WYKŁAD 4

advertisement
1
WYKŁAD 4
18.03.97
PRZEGLĄD I INTERPRETACJA ZNACZĄCYCH DEFINICJI MARKETINGU
WYBRANA CEL
PRZEDMIOT
SPOSÓB REALIZACJI CELU
DZIAŁANIA
(METODY I ŚRODKI)
DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI ORIENTACJA ZAKRES
MARKETIN MARKETINGU
FUNKCJONALNY
GU
MARKETINGU
AMA
dostarczanie
orientacja na - dobra, usługi
(1941)
dóbr i usług do produkt
konsumenta
sprzedaż
i -
wyodrębniona grupa czynności
funkcja gospodarczych dla kierowania
przedsiębiorstwa
dóbr i usług
związana z realizacją
obrotu towarów
Zespół
przewidywanie i orientacja na - dobra, usługi
ekspertów kreowanie
z
popytu
Uniwersyt
oczekiwań
etu
nabywcę
oraz
szeroki
zespół
zakres instrumentów
odpowiednia
funkcji marketingu w polityka produktu
i
przedsiębiorstwie i w popieranie
Ohio zadowolenia
(1972)
-
zintegrowany
sprzedaży
,
strukturze społeczno- wymiana i fizyczny przepływ
nabywców
gospodarczej
na produktów
rynku
Ph. Kotler
zaspokojenie
(1980)
potrzeb
orientacja na -produkty i usługi z i rzeczywistyc nimi
pragnień
h
i („produkt
h nabywców -
-
rynek,
jednostek
-
organizacji
sytuacyjne rynku
F.Bliemel
potrzeb
(1991)
życzeń
nabywców
i aktualne
przyszłe
zintegrowany
zespół
i wartości i usługi z instrumentów marketingowych
rynek (popyt nimi
poszczególnych oraz
grup
zróżnicowanie
orientacja na - produkty oraz inne i nabywcę
proces
segmenty
rynku
zaspokajanie
zintegrowany
wymiany
osiągnięcia celu
Ph. Kotler
program
związane marketingu
nabywców jako potencjalnyc rozszerzony”)
warunek
skoordynowany
związane w
(„produkt
i rozszerzony”)
-
rynek,
1
procesie
kształtowania
popytu i realizacji wymiany
-
integracja
czynności
i
system instrumentów marketingowych
2
(osiągnięcie
potrzeby
społecz.-gosp.
długofalowego
nabywców)
-
z
marketing
pozostałymi
sferami
jako funkcjonalnymi i potencjalnymi
zadowolenia
zintegrowana funkcja w
przedsiębiorstwie
nabywców,
zarządzania
hierarchiczna
(integracja
oddziaływanie
w
w
systemie zarządzania)
sposób
długotrwały na
poprawę
poziomu
życia
konsumentów)
AMA
-
stworzenie orientacja
(1985)
wymiany
- dobra, usługi, idee
dla marketingow -
rynek,
-
planowanie
i
realizacja
system zintegrowanej
długofalowego
a
(w infrastruktury
zaspokajania
szerokim
społeczno-
-
potrzeb
znaczeniu)
ekonomicznej
działań
strategii
marketingowej
marketing
koordynacja
indywidualnych
-
i
koncepcja zarządzania obsługą
zorganizowanyc
-
h nabywców
uniwersalizacja
- cele społeczne
marketingu
rozszerzenie
wszystkich
przedsiębiorstwa
jako związanych
z
rynkiem
i
indywidualnych
i nabywców i organizacji
(niekomercyjne
)
H.Meffert
- kształtowanie orientacja
F.Schench aktualnych
(1986)
-
rozwiązywanie - planowanie, koordynacja i
i marketingow problemów
kontrola
potencjalnych
a
rynków
szerokim
dostarczaniem
sprzedaży
znaczeniu)
produktu
-
długofalowe
zaspokajanie
potrzeb
(w związanych
-
proces
marketing mix
wymiany
rozwiązywanie
między organizacjami
problemów
niekomercyjnymi
nabywców
indywidualnymi
i
nabywcami
-marketing
rynkowo
2
zharmonizowany
i narzędzi
zaspokojeniem
-
działań
z przedsiębiorstwa
potrzeb
i
wszystkich
jako
zestaw
marketingowych
3
zorientowany
proces
podejmowania decyzji
L. Poth
-
długofalowe -
(1988)
zaspokojenie
orientacja -
kształtowanie
na nabywcę i oferowanie
potrzeb
i rynek
podaży dostosowany zestaw środków i
(w rozwiązań problemów narzędzi
zadowolenie
aspekcie
marketingowych
nabywców
strategiczny
rynku
-
stałe m
dostosowanie
działań
i - zintegrowany i wzajemnie
lub
dla (marketing-mix)
segment -
i rynku
operacyjnym do )
marketing
integracja
zintegrowany
proces związanych z kształtowaniem
wymogów
(system ) myślenia i rynku i jego obsługą
rynku
podejmowania decyzji
przebiegi towarowe
system infrastruktury społ-
sprzedaż
ekon.
obrót towarowy
koncepcja marketingu
przepływy
taktyka marketingu
popyt
strategia marketingu
marketing mix
rynek docelowy
potrzeby
podaż
preferencje
problemów market.
produkt rozszerzony
proces
wymiana
decyzyjny
proces marketingu
segment rynku
proces zarządzania
predykcja popytu
rozwiązań
informacyjno-
proces gospod. przeds.
rynek
funkcje zarządzania
funkcje przedsiębiorstwa
marketingowy,
finansowy,
produkcyjny
system zarządzania
3
i
jako i funkcjami przedsiębiorstwa
Dokonać systematyki pojęć:
logistyczny,
koordynacja,
sterowanie wszystkimi sferami
rynkowych
potencjał
marketingowych
Marketing WYKŁAD 3
www.wkuwanko.pl
4
Download