marketing-dziennikarstwo

advertisement
BorowczykiemlDefinicja ogólnaMarketing – proces w którym struktura – popyt na dobra i usługi
jest antycypowana, albo zaspokajana przez innowacje , promocje, sprzedaż, wymianę dóbr i usług .
Wg Ph. Kotlera jest to działalność która przez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb
konsumentów , jest to funkcja gospodarcza polegająca na identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb
odbiorcy , określaniu które z tych potrzeb firma może najlepiej zaspokoić , zaprojekt. Produktów i
usług , mobilizowaniu pracownika firmy by działał na rzecz zaspokojenia potrzeb .Marketing to
zyskowne zaspokojenie potrzeb odbiorcy.Amerykańskie stowarzyszenie marketingu proces
planowania i realizacji koncepcji ceny , dystrybucji, promocji idei dóbr i usług w celu
doprowadzenia do wymiany dającej satysfakcję jednostce a jednocześnie realizuje cele firmy
prowadzącej marketing.Definicja klasyczna Działalność polegająca na rozpoznaniu kształtów i
zaspokojeniu potrzeb odbiorców, co z jednej strony zapewnia korzyści ekonomiczne w firmie - zysk
i ekspansja * marketing ma miejsce w warunkach gospodarki rynkowej .(
konkurencja)Wspomaganie procesu sprzedaży w warunkach rynku konkurenta i wysokiej
konkurencjiIstota marketingu – kształtowanie relacji producent-nabywcaEtapy rozwoju
marketinguOkres premarketingowy Orientacja produkcyjna ( wzrost produkcji i obniżenie kosztów
produktu , wzrost jakości produktu )Orientacja sprzedażowa Orientacja seksualna
nosorożcówOrientacja marketingowa - zorientowania na klienta produkcji i ofert( uruchomienie
zróżnicowanych )
602 384 435
[email protected]
Definicja ogólna
Marketing - proces w którym struktura - popyt na dobra i usługi jest antycypowana, albo
zaspokajana przez innowacje , promocje, sprzedaż, wymianę dóbr i usług . Wg Ph. Kotlera jest to
działalność która przez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb konsumentów , jest to
funkcja gospodarcza polegająca na identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb odbiorcy , określaniu
które z tych potrzeb firma może najlepiej zaspokoić , zaprojekt. Produktów i usług , mobilizowaniu
pracownika firmy by działał na rzecz zaspokojenia potrzeb .
Marketing to zyskowne zaspokojenie potrzeb odbiorcy.
Amerykańskie stowarzyszenie marketingu proces planowania i realizacji koncepcji ceny ,
dystrybucji, promocji idei dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany dającej satysfakcję
jednostce a jednocześnie realizuje cele firmy prowadzącej marketing.
Definicja klasyczna Działalność polegająca na rozpoznaniu kształtów i zaspokojeniu potrzeb
odbiorców, co z jednej strony zapewnia korzyści ekonomiczne w firmie - zysk i ekspansja *
marketing ma miejsce w warunkach gospodarki rynkowej .
( konkurencja)
Wspomaganie procesu sprzedaży w warunkach rynku konkurenta i wysokiej konkurencji
Istota marketingu - kształtowanie relacji producent-nabywca
Etapy rozwoju marketingu
Okres premarketingowy Orientacja produkcyjna ( wzrost produkcji i obniżenie kosztów produktu ,
wzrost jakości produktu )
Orientacja sprzedażowa Orientacja seksualna nosorożców
Orientacja marketingowa - zorientowania na klienta produkcji i ofert
( uruchomienie zróżnicowanych )
marketing - orientacja produktowa
Marketing ogólny a medialny-opracowanie
Definicja marketingu - opracowanie
Miejsce promocji w marketingu - Instrumenty marketingu
rynki - omówienie
Marketing w turystyce
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download