Wzór Listu Motywacyjnego

advertisement
WZÓR LM
Przykład listu motywacyjnego dla absolwentów – na stanowisko specjalisty ds. marketingu
Imię i Nazwisko
Miejscowość, data
Adres Zamieszkania
tel.
kom.
e-mail:
Miejscowość, data
/Adres firmy/
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w "Gazecie ..........." z dnia ... r.
pragnę złożyć swoją aplikację jako kandydat na stanowisko specjalista ds. marketingu. Mam
nadzieje, że spełnię Państwa wymagania i będę miał szansę pracować w Państwa Firmie.
Za moją osobą przemawia zarówno moje wykształcenie bezpośrednio związane z
marketingiem i zarządzaniem oraz krótkie doświadczenie jakie zdobyłem, odbywając staż w
dziele marketingu firmy ...(tu podajemy nazwę). Podczas tego stażu przygotowywałem projekt
badania marketingowego, ale też obserwowałem prace innych osób w dziale. Orientuje się więc
w zakresie obowiązków specjalisty ds. marketingu i jestem przekonany, że im podołam.
Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z różnymi ludźmi i umiejętność
współpracy. Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, i potrafi je
dostosować do celów zespołu. Myślę, że ważną cechą będzie również umiejętność analitycznego
myślenia, która potrzebna jest w wykonywaniu analiz marketingowych.
Cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do
wykonywanej pracy. Moją zaletą jest także zdolność szybkiego uczenia się.
Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa swoją osobą i będę miał przyjemność spotkać
się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by w pełni przedstawić swoje umiejętności.
Z poważaniem
/czytelny podpis/
Download