Michał Hucał nowym Członkiem Zarządu ds. Marketingu

advertisement
Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA PRASOWA
Michał Hucał nowym Członkiem Zarządu
ds. Marketingu w Nationale-Nederlanden TUnŻ oraz UF
Z dniem 25 kwietnia br. Michał Hucał dołącza do Zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń
na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., obejmując stanowisko Członka Zarządu ds.
Marketingu.
Michał Hucał posiada ponad 12 letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych.
Dotychczas pracował w dynamicznych organizacjach bankowych takich jak Alior Bank, ING Bank oraz Bank
BPH, wyróżniających się w zakresie nowatorskiego podejścia do obsługi klienta i budowaniu doświadczeń
klienta przy wykorzystaniu mobilnych technologii. W instytucjach tych Michał Hucał odpowiadał między
innymi za zarządzanie ofertą produktową, marketing bezpośredni, partnerstwa strategiczne, jak również
implementację rozwiązań w obszarze bankowości mobilnej, internetowej i technologii CRM, mających na celu
usprawnienie procesów w zakresie obsługi klienta. Ponadto, jego istotną ekspertyzą jest sektor bancassurance.
W ostatnich latach pełnił także funkcję Wiceprezesa Alior Banku.
Jako Członek Zarządu ds. Marketingu Michał Hucał będzie odpowiedzialny za obszar marketingu NationaleNederlanden i rozwój oferty produktowej. Jego zadaniem będzie również dalszy rozwój firmy w ramach
budowania pozytywnego doświadczenia klienta w oparciu o nowe technologie.
Dodatkowo, będzie także odpowiadał za budowanie strategicznych partnerstw w bancassurance w oparciu o
nowy model współpracy, rozwój oferty Nationale-Nederlanden poprzez kanały zdalne, jak również oddziały
banków. Podjęte działania mają na celu umocnić pozycję firmy w tym sektorze.
Poprzez tę nominację wzmacniamy nasze kompetencje w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
wykorzystujących Internet oraz technologie mobilne. Poza tym wieloletnie doświadczenia Michała Hucała w
obszarze bancassurance pozwolą na dalszy rozwój Nationale-Nederlanden w tym kanale – mówi Wojciech
Sass, Prezes Nationale-Nederlanden.
Michał Hucał ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, jest absolwentem
programów dla kadry zarządzającej Harvard Business School oraz London School of Economics.
Na stanowisku Członka Zarządu ds. Marketingu zastąpi Jana Zimowicza, który złożył rezygnację z tej funkcji.
***
Kontakt:
Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: [email protected]
Nationale-Nederlanden oferuje produkty ubezpieczeniowe, emerytalne i inwestycyjne zabezpieczając finansową przyszłość swoich
Klientów i ich bliskich. Jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się również i działa w obszarze istotnych problemów
społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków.
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku na
podstawie zezwolenia Ministra Finansów.
Nationale-Nederlanden TUnŻ jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała
w wyniku wydzielenia z Grupy ING działalności ubezpieczeniowej i zarządzania aktywami.
Download