Doradztwo marketingowe dla w*a*cicieli firm i zarz*dów

advertisement
Doradztwo marketingowe
dla właścicieli firm i zarządów
Anna Bombała
Profesjonalny Doradca Biznesowy
z 20 letnią praktyką w biznesie
Berger & Berger, Moda Consulting
Strategia marketingowa
• Opracowywanie planu
marketingowego
wspólnie z dyrektorem
marketingu oraz
szkolenie pracowników
marketingu pod kątem
jego realizacji.
klient
firma
oferta
Organizacja działu sprzedaży
• Organizacja
profesjonalnych działów
sprzedaży i systemów
organizacyjnych.
• Opracowywanie planów
pracy sprzedawców.
• Kompleksowe szkolenie
sprzedawcówkonsultantów .
Szef a pracownik
• Budowanie właściwych,
biznesowych relacji
między szefem a
personelem.
• Kultura organizacji jako
sposób na zarządzanie
firmą.
Szef
pracownik
Zapraszam na…
• Seminaria i wykłady
• Warsztaty indywidualne
• Konsultacje
Anna Bombała
601 888 776
[email protected]
Download