Dokąd zmierza marketing?

advertisement
Dokąd zmierza marketing?
Bardzo się cieszymy, że nasze Forum Marketingu znalazło krąg czytelników
zainteresowanych marketingiem i chcą dyskutować o tym, żeby rozwiązywać problemy w
swoich przedsiębiorstwach. Pytania, które Państwo zadajecie to głównie zagadnienia
współczesnego marketingu, jego roli w zmieniającej się sytuacji gospodarki światowej i tym
samym na rynku krajowym. Szczególnie nas to cieszy, bowiem w Polsce na ogół brakuje
całościowego myślenia marketingowego i orientacji marketingowej.
Marketing w firmach nie jest obecny we wszystkich komórkach organizacyjnych. Dominuje
myślenie funkcjonalne bez komunikacji wewnętrznej. Nie zapominajmy jednak, że
współczesny marketing wyrósł z marketingu tradycyjnego. Wiedza o nim jest niezbędna do
tego żeby w obliczu wkraczania cywilizacji na wyższy poziom życia, rozwijać i modyfikować
działania bez „odrywania się od korzeni „Ze stoickim spokojem podchodzimy do różnych
rewolucyjnych stwierdzeń, które potrafią wygłosić tacy teoretycy marketingu jak np. Ph.
Kotler: „ 4P już nie istnieje, jest tylko totalne nastawienie na klienta”. Lub wielu innych,
którzy twierdzą, że: „Marketing jest już zbędny, został tylko Internet”. Są to stwierdzenia,
które bez bardziej szczegółowych objaśnień nie dają obrazu rzeczywistej sytuacji. Zanim to
opiszemy powiedzmy sobie dobitnie, że niezależnie od różnych trendów we współczesnym
marketingu trzy punkty są pewne:
1/ W przedsiębiorstwach pozycja marketingu musi być silniejsza
2/ Nie ma co myśleć o sukcesie firmy na rynku bez zwiększeniu wiedzy marketingowej
3/ Marketing trzeba „odkryć na nowo”
To dotyczy marketingu klasycznego, który wdrożony w przedsiębiorstwach pozwoli na
zmiany w obszarach, które określił niedawno Ośrodek Badawczy czasopisma „ Economist”
jako kluczowe w rozwoju tych przedsiębiorstw:




branding
integracja strategii
pomiar efektywności
zmiany organizacyjne
Szeroka gama produktów i usług na rynku w połączeniu z przewagą marketingu
internetowego powoduje, że na pierwszy plan wychodzi branding z jego niebagatelną rolą
wyróżniania produktu, oraz rosnącym znaczeniem marketingu zintegrowanego. Pomiar
efektywności reklamy w zastosowaniu dotychczasowych metod staje się nieskuteczny.
Wysuwane jest żądanie bardziej ścisłego określania efektywności zastosowanych narzędzi
marketingowych. Specjalizacja w działach marketingu musi być bardziej pogłębiona. Takim
przykładem jest konieczność wyodrębniania stanowiska specjalista ds. marketingu
internetowego. W strategiach marketingowych uważa się, że przewagę będą miały działania
below the line nad above the line. Są to przede wszystkim:






Marketing bezpośredni
P.R.
Events
Internet
Doradztwo strategiczne
Marketing afiliacyjny
Czekamy na opinie Państwa o tych trendach we współczesnym marketingu. Jednocześnie
chętnie wysłuchamy jakie macie zaawansowanie nad tworzeniem Planu Marketingowego w
przedsiębiorstwach na 2012 rok? Liczymy na zapytania dotyczące jego konstruowania pod
kątem również tematyki niniejszego artykułu.
Andrzej Drygas
Download