Pytania egzaminacyjne na egzamin dyplomowy

advertisement
Pytania egzaminacyjne na egzamin dyplomowy
1. Interdyscyplinarny charakter marketingu.
2. Kształtowanie się użyteczności marketingowych w firmie prowadzącej sprzedaż
produktów za pomocą Internetu.
3. Orientacja (koncepcja) marketingowa i sprzedażowa – podobieństwa i różnice.
4. Orientacja (koncepcja) marketingowa i produkcyjna – podobieństwa i różnice.
5. Zadowolenie (satysfakcja) i lojalność nabywców – podobieństwa i różnice
6. Wpływ rozwoju technologii (przede wszystkim Internet), globalizacji i deregulacji na
działalność marketingową przedsiębiorstw.
7. Funkcje marketingowe realizowane przez konsumenta w przypadku zakupu produktu w
hipermarkecie i w sklepie internetowym.
8. Marketing to sprzedaż – dlaczego ten pogląd jest mylny.
9. Marketing to dział marketingu - dlaczego ten pogląd jest błędny.
10.Operacyjny plan marketingowy a plan strategiczny firmy – podobieństwa i różnice.
11.Ośrodek zakupowy – role i uczestnicy.
12.Determinanty silnej marki.
13.Nowe formy i instrumenty promocji produktów konsumpcyjnych.
14.Segmentacja rynku a marketing indywidualny.
15.Implikacje marketingowe dla producentów wynikające ze zmian strukturalnych w handlu
w Polsce po roku 1989.
16.Zmiany w marketingu strategicznym i operacyjnym we współczesnej gospodarce.
17.Marketing przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji niedochodowych – podobieństwa i
różnice.
18.Specyfika działań marketingowych na rynkach zagranicznych.
19.Marketingowa specyfika usług.
20.Różnice i podobieństwa w zachowaniach zakupowych nabywców na rynkach
organizacyjnych i konsumpcyjnych.
21.Baza danych i indywidualizacja oferty rynkowej (produktu, dystrybucji, promocji i ceny).
22.Marketing mix- istota, części składowe i zależności.
23.Zastosowanie badań jakościowych.
24.Determinanty decyzji cenowych.
25.Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
Download