pobierz plan i program

advertisement
Harmonogram wykładów
Rok akademicki 2016/2017
Przedmiot: Biochemia
Kierunek: Kosmetologia, II rok
czwartki, godz. 13:00-14:30, sala nr 214
06 10 2016 Wstęp, regulamin zajęć. Budowa komórki. Pierwiastki główne i śladowe.
Rodzaje makrocząstek. Białka: aminokwasy, wiązanie peptydowe, struktury i funkcje białka.
Białka tkanki łącznej: kolagen, elastyna, keratyna, proteoglikany, elementy matrix
pozakomórkowej.
13 10 2016 Enzymy: klasyfikacja, nazewnictwo, mechanizm działania. Koenzymy i
witaminy. Regulacja aktywności enzymatycznej: inhibicja, aktywacja. Allosteria.
20 10 2016 Inhibitory kompetycyjne i niekompetycyjne. Elementy kinetyki
enzymatycznej: równanie Michaelisa-Menten i Lineweavera-Burke’a
27 10 2016 Glikoliza i glukoneogeneza. Glikogenoliza i glikogenogeneza
03 11 2016 Lipidy. Metabolizm tkanki tłuszczowej
10 11 2016 Przemiany pirogronianu w warunkach tlenowych i beztlenowych. Cykl Krebsa.
Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna.
17 11 2016 Krew. Skład, rola, rodzaje krwinek. Osoczowy układ krzepnięcia krwi. Układ
fibrynolityczny
24 11 2016 Błony komórkowe: budowa, znaczenie. Transport przez błony komórkowe
Hormony, receptory, przenoszenie sygnału do wnętrza komórki. Reaktywne formy tlenu.
Antyoksydanty.
01 12 2016 DNA, RNA, budowa, replikacja, transkrypcja. Translacja, kod genetyczny,
biosynteza białka. Organizacja genu, elementy regulacji ekspresji genu.
08 12 2016 KOLOKWIUM WYKŁADOWE
Download