Ryzyko nagłego zgonu sercowego związane z nadprodukcją białka

advertisement
Ryzyko nagłego zgonu sercowego
związane z nadprodukcją białka
Naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine donoszą, że
nagła śmierć sercowa może być skutkiem nadprodukcji białka w
komórkach serca. Wysunęli oni hipotezę, że białko kodowane przez gen
NOS1AP wpływa na przewodnictwo serca, regulując odstęp QT. Odkrycie
zostało opublikowane w The American Journal of Human Genetics.
Naukowcy porównali sekwencje genetyczne dziesiątek tysięcy osób z ich
wynikami elektrokardiogramów (EKG), identyfikując kilka regionów w genomie
połączonych z wydłużeniem interwału QT. Odstęp QT jest miarą czasu od
rozpoczęcia depolaryzacji mięśnia komór sercowych do zakończenia repolaryzacji.
Wydłużenie czasu QT sprzyja występowaniu groźnych dla życia zaburzeń
komorowych.
Naukowcy skatalogowali wszystkie ze znanych 200 wariantów genu NOS1AP, a
następnie przeanalizowali te z nich, które były związane z nadprodukcją białka
NOS1AP. Doszli przy tym do wniosku, że większość z tych wariantów znajduje się
w tzw. niekodującym DNA, które reguluje ilość białka produkowanego przez gen
NOS1AP.
W dalszej kolejności przebadano specjalnie zaprojektowane kardiomiocyty
szczura. Okazało się, że wraz ze wzrostem stężenia białka NOS1AP, zmieniały się
właściwości elektryczne komórek serca w podobny sposób, jaki można
obserwować w zespołach długiego QT.
Odstęp QT jest miarą czasu od rozpoczęcia depolaryzacji mięśnia komór
sercowych do zakończenia repolaryzacji. Wydłużenie czasu QT sprzyja
występowaniu groźnych dla życia zaburzeń komorowych.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja CC0 1.0
W przyszłości wiedza na temat niekodujących regionów DNA, może okazać się
użyteczna do walki z wieloma chorobami. Poprzez lepsze zrozumienie
mechanizmu regulacji odstępu QT, być może uda się opracować nowe strategie
terapeutyczne.
Piśmiennictwo:
1. Chakravarti A., Halushka K.M., Arking D. E. et al. An Enhancer Polymorphism
AT the Cardiomyocyte Intercalated Disc Protein NOS1AP Locus Is a Major
Regulator of the QT Interval. Am. J. Hum. Gen., 2014, May 22
2. Quantity, Not Quality: Risk of Sudden Cardiac Death Tied To Protein
Overproduction. John Hopkins Medicine, 2017, May 27
Data publikacji: 09.06.2014r.
Download