BIAŁKA – właściwości i znaczenie w organizmie człowieka.

advertisement
BIAŁKA – właściwości i
znaczenie w organizmie
człowieka.
1. Co to są białka?
• Białka są to zasadnicze elementy budowy
wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz
wielu związków takich jak: enzymy,
hormony, przeciwciała. Białka regulują
procesy przemiany materii i wiele funkcji
ustroju, zapewniając prawidłowy stan i
funkcjonowanie naszego organizmu.
2. Budowa białek.
• Podstawową jednostką białek są
aminokwasy, połączone ze sobą
wiązaniami peptydowymi.
• BIAŁKA PROSTE  zbudowane są
tylko z aminokwasów.
• BIAŁKA ZŁOŻONE  zbudowane są z
części niebiałkowej i aminokwasów.
Białka proste dzielą się na:
A: HISTONY – białka zasadowe;
rozpuszczalne w wodzie; wiążą i
stabilizują DNA
B: ALBUMINY - rozpuszczalne w wodzie;
składniki tkanek stałych i płynów
ustrojowych; jest ich dużo w mleku,
surowicy krwi, jajach kurzyc, nasionach
zbóż
C: GLOBULINY: rozpuszczalne w solach
fizjologicznych; wrażliwe na wysoką
temperaturę; składnik mięśni, mleka, jaj
ptasich, nasion.
D: SKLEROPROTEINY: białka fribrylarne;
pełnią funkcję mechaniczną
FUNKCJĘ I ZNACZENIE BIAŁEK
Białka są głównym elementem budulcowym skóry,
mięśni, ścięgien nerwów, krwi, mleka, chrząstek,
sierści, paznokci, piór, kopyt, a ponadto niezliczonej
ilości enzymów, receptorów, przeciwciał,
antybiotyków, toksyn bakteryjnych, jadu węży i wielu
hormonów. Do utworzenia i utrzymania przy życiu
orgiazmu jest potrzebne wiele dziesiątek tysięcy
różnych białek. Znaczenie białek dla organizmu
ludzkiego jest olbrzymie. Na nich opiera się zdrowie i
witalność człowieka. Chociaż białko po spaleniu
może dostarczyć energii, to główną jego rolą jest
dostarczenie materiału budulcowego dla komórek i
tkanek.
Autorzy
• 1. Klaudia Cyrankiewicz
• 2. Sylwia Wlazły
• 3. Mateusz Ciastuła
Download
Study collections