Białka mleka w procesie regulacji masy ciała, sytości, spożycia

advertisement
Białka mleka w procesie regulacji masy ciała, sytości, spożycia
pokarmu i glikemii
G.H. Anderson, B. Luhovyy, T. Akhavan, S. Panahi
Kilka epidemiologicznych badań wśród osób dorosłych wskazało na odwrotnie
proporcjonalny związek, pomiędzy częstym spożywaniem produktów mlecznych a otyłością.
Modele odżywcze z wyższą konsumpcją produktów nabiałowych zostały skojarzone z
niższym występowaniem oporu insulinowego, ryzyka rozwinięcia cukrzycy typu 2 i chorób
układu krążenia wśród osób dorosłych z nadwagą. Choć powody wystąpienia korzyści ze
zwiększonych dawek produktów mlecznych i niższe występowanie otyłości i chorób
chronicznych pozostają niejasne, fizjologiczna aktywność kazeiny i serwatki tych produktów,
poza dostarczeniem aminokwasów egzogennych w celu syntetyzowania białek, została
zaproponowana jako wyjaśnienie tej kwestii.
Białka mleka są bardziej sycące niż każdy rodzaj węglowodanów lub tłuszczy. Może
to być wyjaśnione poprzez wpływ wielokrotnych interakcji między białkami mleka i ich
produktami w czasie trawienia na system regulacyjny, kontrolujący ilość spożywanego
pokarmu i metabolizm. Te efekty wynikają z działań czystego białka, zakodowanych
peptydów i aminokwasów oraz mogą być osiągnięte poprzez normalną konsumpcję
produktów nabiałowych.
Badania regulacji spożycia pokarmu oparte na systemach wykrywania aminokwasów
w mózgu mają długa historię. Dodatkowo, w redukcji ilości pokarmu dostarczonego do
organizmu swą rolę odgrywają bioaktywne peptydy (BAPs). BAPs stymulują receptory
hormonu sytości w jelitach szczurów, gdy białka mleka umożliwiają wydzielanie wielu
hormonów sytości. Ponadto, mieszaniny aminokwasów białek serwatki nie są w stanie
reprodukować wpływu czystego białka na metabolizm i hormony sytości.
Choć białka wykazują działanie insulinotropowe, niedawne badania wykazały, że
kontrola metaboliczna nie jest zależna wyłacznie od działania insulinotropowego białek.
Niewielkie ilości białek, 10g lub odpowiednio 2 filiżanki mleka wypite na krótko przed
posiłkiem,
zredukowały
węglowodanów, białka
reakcję
glikemiczną
na
dostarczony
posiłek
w
postaci
i tłuszczu. Ze zwiększającymi się dawkami białka serwatki,
pojawiło się podobne osłabienie reakcji glukozy po posiłku. To wszystko stało się w
obecności niższego, poposiłkowego i insulinowego pola pod krzywą (AUC) wraz z podobną
wartością łączną insuliny. Gdy łączne AUC dla glukozy we krwi zostało podzielone przez
łączne AUC dla insuliny w celu ocenienia efektywności działania insuliny, stosunek był
niższy o 50% po spożyciu 40g czystego białka serwatki przed posiłkiem. W przeciwieństwie
do 10g czystego białka, 10g hydrolizatu białka serwatki nie dało podwyższenia poziomu
glukozy we krwi w stosunku do wartości kontrolnej, mimo tego, ze podwyższyło to
poposiłkowy i łączny poziom AUC, co równa się stwierdzeniu, iż nieinsulinotropowe
mechanizmy wymagają stymulacji wynikających z trawienia czystych białek, być może z
powodu wydzielania zakodowanych BAPs.
Zatem, fizjologiczne reakcje na spożycie białka produktów nabiałowych potwierdzają
epidemiologiczne obserwacje, które stwierdzają, że produkty mleczne i ich białka mają
wpływ na kontrolowanie metabolicznych konsekwencji otyłości.
Download