Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w produkcji

advertisement
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
zaprasza na konferencję
Wykorzystanie krajowych źródeł
białka roślinnego w produkcji, obrocie
i przeznaczeniu na cele paszowe
w dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 10.00
Miejsce konferencji: Barlinecki Ośrodek Kultury
ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek
Konferencję poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Konferencja organizowana w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego
dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”
Program konferencji:
9.30 -10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.25
10.25 - 11.10 11.10 - 11.55
11.55 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00
Rejestracja uczestników, serwis kawowy
Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Marian Marynowski ZODR
Hodowla nowych odmian roślin strączkowych dla zaspokojenia deficytu białka paszowego
– prof. dr hab. Wojciech Święcicki
Wpływ technologii uprawy na wyniki produkcyjne i ekonomiczne uprawy łubinu
- prof. dr hab. Jerzy Szukała
Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce
-prof. dr hab. Michał Jerzak
Serwis kawowy
Możliwości wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu drobiu i trzody chlewnej
– prof. dr. hab. Andrzej Rutkowski, dr. inż. Marcin Hejdysz
Wybrane aspekty rynku roślin strączkowych- dr Wojciech Mikulski
Wartość przedplonowa trzech gatunków łubinu, jęczmienia jarego dla rzepaku i pszenicy ozimej
- prof. dr hab. Jerzy Szukała
Lista Odmian Zalecanych wiosną 2017r.- mgr inż. Piotr Burczyk
Obiad
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 7.11.2016 r.,
tel. 91 479 40 13, [email protected] - Justyna Jaszczowska ZODR w Barzkowicach
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja realizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards