linku - Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej

advertisement
PAIC 2017
Seminarium „Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej”
Poznań, 23 czerwca 2017 roku
(odstęp pojedynczy, 10 pkt)
Imię
NAZWISKO1,
Imię NAZWISKO2
e-mail: (tylko pierwszego autora)
1
2
Miejsce pracy autora (Katedra, Wydział, Uczelnia, miejscowość)
Miejsce pracy autora (Katedra, Wydział, Uczelnia, miejscowość)
(odstęp pojedynczy, 11 pkt)
Tytuł artykułu
(odstęp pojedynczy, 11 pkt)
Streszczenie, czcionka Times New Roman, 11 pkt, odstęp 1,15, tekst wyjustowany,
wcięcia 1,5 cm, odnośniki literaturowe w nawiasach kwadratowych [1]. Aerozoloterapia zalicza
się do nowoczesnych metod terapii instrumentalnej, której celem jest dostarczanie leku w formie
aerozolu do dróg oddechowych [1]. Do rozpylenia leku najczęściej wykorzystywane są
inhalatory medyczne o zróżnicowanej konstrukcji i mechanizmie pracy [2]. Aerozolem
nazywany jest układ dyspersyjny zawieszonych w gazie (najczęściej: tlen, powietrze, rzadziej:
mieszanina gazów) cząsteczek ciała stałego lub substancji płynnej o niewielkich rozmiarach [1].
Aplikacja leków do organizmu pacjenta przez drogi oddechowe stanowi coraz ciekawszą
alternatywę w odniesieniu do innymi metod dostarczania leków, takich jak: metody iniekcyjne i
doustne [3].
(odstęp pojedynczy, 11 pkt)
LITERATURA
[1] Sosnowski T.R., (2012). Aerozole wziewne i inhalatory, Politechnika Warszawska, Warszawa.
[2] Bąk J., Sosnowski T.R., (2010). Wpływ własności fizykochemicznych leków na ich atomizację w
inhalatorze pneumatycznym. Inż. Ap. Chem., 46(3), 7-14.
[3] Catlin S., Bermingham S.K., Dajksler J.J., (2011). Compartmental modeling of an 1100L DTB
crystallizer. 10th European Conference on Mixing. Delft, Netherlands, 2-5 July, 255-264.
Uwagi:





Format strony: B5 JIS;
Marginesy: górny– 2,0 cm, dolny, lewy i prawy – 1,5 cm;
Prosimy o nie wstawianie w dokumencie: sekcji, automatycznego numerowania;
Odnośniki do bibliografii powinny być wstawiane ręcznie;
Rozmiar streszczenia: maksymalnie 3 strony.
Download