Literatura (przykłady)

advertisement
PROCESS OF MOTIVATION IN PRODUCTION AND TRADE COMPANY
________________________________________________________________________________
PROCES MOTYWACJI W FIRMIE PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ
Andrzej Nowak
Andrzej Nowak
student of 3-th year of master program
Student 3 roku studiów magisterskich
Warsaw University
Uniwersytet Warszawski
Law Faculty
Wydział Prawa
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Article:
This article is about a psychological feature that arouses an organism to act towards a desired goal
and elicits, controls, and sustains certain goal-directed behaviors of motivation process. It can be
considered a driving force; a psychological one that compels or reinforces an action toward a
desired goal. For example, hunger is a motivation that elicits a desire to eat. Motivation is the
purpose or psychological cause of an action.
Keywords:
Motivation, incentive system. employee preferences, effects of work, trade, production, processes
1. Motywacja pracowników
Motywacja pracowników jest jednym z głównych elementów zarządzania przedsiębiorstwem.
Proces motywowania do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią
pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc świadome i
celowe oddziaływania na pracownika poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia jego
oczekiwań w taki sposób, aby obie strony (pracodawca i pracownik) odniosły korzyści. Szeroko
znane teorie motywacji, dążą do wyjaśnienia sposobu inicjowania, pobudzania, utrwalania i
ograniczania motywacji jednostki.
Nie ma jednak zgodności co do tego, która z nich jest "najlepsza". Rolą menadżera jest
podjęcie próby zdiagnozowania potrzeb pracowników w zakresie motywacji. Wyodrębnione
czynniki wraz z określoną ich siłą motywacji są głównymi elementami przy budowie systemu
motywacyjnego. Sprawnie funkcjonujący system motywacyjny z jednej strony ma wpływ na
zwiększenie efektywności pracy i w efekcie zysku przedsiębiorstwa, a z drugiej wpływa na
zadowolenie pracowników z pracy.
LOW
MEDIUM
HIGH
1
LOW
MEDIUM
0
C1 U
C2
C3
C4
Rys. 1. Przykladowy podpis
Table 1. Przykładowy opis tabeli
(Źródło: Sutrisna and Potts, 2004)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
L
45%
11%
0%
0%
45%
0%
11%
22%
0%
L-M
22%
11%
0%
0%
11%
11%
0%
11%
11%
M
22%
78%
78%
22%
11%
78%
11%
45%
45%
M-H
0%
0%
11%
22%
0%
11%
11%
0%
11%
H
0%
0%
11%
45%
11%
0%
45%
11%
22%
Inconclusive
11%
0%
0%
11%
22%
0%
22%
11%
11%
Przykład formuly zawartej w tekście:
s (t ) 
1
N
N 1

 a
k 0

k

k

 cos  2  π  f 0 
T


 
t 
 
(1)
Literatura (przykłady)
Dla perioduków:
1.
Inicjały. Nazwisko Autora nr 1, Inicjały. Nazwisko Autora nr 2, Inicjały. Nazwisko Autora nr 3 (rok
‘Tytuł Publikacji’, Nazwa Perdiodyku, Tom (wydanie №), strony 22-33.
Dla ksiązki:
2.
Inicjały. Nazwisko Autora nr 1, Inicjały. Nazwisko Autora nr 2, Inicjały. Nazwisko Autora nr 3 (rok
Tytuł Ksiązki, wydanie, miejsce, strony 22-33.
Dla publikacji pokonferencyjnej:
3.
Inicjały. Nazwisko Autora nr 1, Inicjały. Nazwisko Autora nr 2, Inicjały. Nazwisko Autora nr 3 (rok
‘Tytuł referatui’, W: Tytuł konferencji, wydanie, miejsce, data konferencji, strony 22-33.
Dla wydania elektronicznego:
4.
Inicjały. Nazwisko Autora nr 1, Inicjały. Nazwisko Autora nr 2, Inicjały. Nazwisko Autora nr 3 (rok
'Tytuł pracy’, Publikacja/Wydawnictwo, http://www.url_address.co/article1.htm, opublikowano: 31/12/2007.
Źródlo użytego tekstu w przykładowej publikacji:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_motywacji_%28firma_produkcyjno-handlowa%29
wyrania)
wyrania)
wyrania)
wyrania)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards