dzień judaizmu - Oblicza Dialogu

advertisement
DZIEŃ JUDAIZMU
17. stycznia obchodzimy
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
Ideą Dnia Judaizmu jest lepsze poznanie
i szacunek wobec naszych „Starszych
braci w wierze”- jak nazwał Żydów Jan
Paweł II. Chodzi także o wychowanie w
duchu dialogu i ocalenie ginącej pamięci
po tych, którzy przed wojną i straszną
tragedią Holokaustu, stanowili znaczący
procent mieszkańców naszego kraju
i naszego miasta.
DZIEŃ JUDAIZMU
Judaizm
• to religia Żydów – Narodu Wybranego. Opiera
się na Bożym Objawieniu Starego Testamentu.
Jej podstawą jest 10 przykazań i Tora, czyli
Pięcioksiąg Mojżesza.
• Pan Jezus urodził się i wychował w judaizmie, tę
religię wyznawała Matka Boża, św.Józef,
św.Piotr, św.Paweł i inni Apostołowie.
Współczesna replika menorysiedmioramiennego świecznika,
który niegdyś płonął
w jerozolimskiej świątyni.
Menora jest symbolem
Judaizmu.
DZIEŃ JUDAIZMU
Kościół, słowami Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II,
uznał Żydów za „starszych braci w wierze” i okazuje im swój
szacunek.
Jan Paweł II znany był z wielu gestów przyjaźni
i poszanowania wobec judaizmu: odwiedził rzymską
synagogę, modlił się pod Ścianą Płaczu – jedynym
ocalałym fragmentem
Świątyni Jerozolimskiej,
zburzonej przez Rzymian
w 70 roku;
w jej szczelinach-wzorem
Żydów-zostawił kwitłech:
karteczkę z modlitwą.
Papież- Polak spotykał się wielokrotnie z
rabinami żydowskimi, okazując im szacunek.
Benedykt XVI
kontynuuował
tę linię dialogu,
współpracy dla pokoju
i poszanowania.
Podobnie czyni Franciszek
Świątynia w judaizmie była tylko jedna – w Jerozolimie. Została zburzona w 70 r.
przez Rzymian po stłumieniu powstania żydowskiego; został po niej tylko mur płaczu
Żydzi modlą się w synagogach – Stara Synagoga w Krakowie
Synagoga Remuh w Krakowie
Wnętrze Synagogi Tempel w Krakowie
Bima – podwyższenie do czytania Pisma Świętego
Aron ha-kodesz
w synagodze Tempel
W Krakowie
DZIEŃ JUDAIZMU
• Biblia w synagodze przechowywana i
używana jest w postaci zwojów. Po
literach wodzi się jadem-specjalną
wskazówką.
Aron ha-kodesz - święta szafa do przechowywania Biblii
DZIEŃ JUDAIZMU
• Jarmułka czyli kipa – czapeczka używana
zwłaszcza przy modlitwie oraz w czasie
wizyty na cmentarzu, gdyż Żydzi mają
obowiązek modlitwy w nakryciu głowy.
DZIEŃ JUDAIZMU
• Do modlitwy, oprócz nakrycia głowy,
używa się szala modlitewnego, zwanego
tałesem oraz filakterii-skórzanych
pudełeczek z fragmentami Biblii,
przymocowanych do czoła i
przedramienia.
Cicit – sznureczki przypominające pobożnym Żydom o przykazaniach Bożych
DZIEŃ JUDAIZMU
• Mezuza – przybijany do odrzwi w
ozdobnym „pudełeczku” fragment Biblii:
„Słuchaj Izraelu, Pan twoim Bogiem, Pan
jedyny” -tzw. Modlitwy Szema. Przy
wychodzeniu i wchodzeniu, dotyka się go
pobożnie palcami a potem je całuje.
• Główne święta żydowskie, to – oprócz cotygodniowego szabatu,
Pesach (Pascha), obchodzone na pamiątkę wyjścia z niewoli
egipskiej.W czasie pesach ofiarowało się baranka i spożywało
specjalną wieczerzę paschalną. W czasie takiej właśnie wieczerzy
Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Inne święta to Szewuot, Święto
Tygodni (Żniwa) i Sukkot -Święto Namiotów. Ważnym Świętem jest
Jom Kippur – Dzień Przebłagania, gdy pokutuje się za grzechy;
ulubiona przez dzieci Chanuka obchodzona mniej więcej w okresie
naszego Bożego Narodzenia (są to bardzo radosne święta, trwające
8 dni; dzieci dostają prezenty i grają w specjalną grę, zwaną
dreidel), oraz Purim, na pamiątkę ocalenia życia narodu przez
królową Esterę. Każde święto ma swe specjalne potrawy i
smakołyki, poza Jom Kippur, gdy obowiązuje ścisły post.
•
•
Czego możemy nauczyć się od judaizmu?
Na pewno szacunku dla Pisma Świętego. W każdym żydowskim domu Biblia
(zwana TANACH) ma swe honorowe miejsce, jest czczona, czytana i znana.
Dzieci żydowskie uczą się na pamięć całych jej fragmentów. Zniszczoną
grzebie się jak szczątki ludzkie na cmentarzu-genizie.
• Żydzi mają specjalne święto Radości z Pisma św.: Simchat Tora, kiedy
dziękują Bogu za nie i tańczą ze zwojami.
•
•
Dalej: poszanowania dla Imienia Bożego. Żydzi nie wymawiają Imienia Boga,
by nie skalać go grzesznymi ustami. W jego miejsce wymawiają ”Ha-szem”
czyli „święte Imię”.
Także: uszanowania dnia świętego. W szabat czyli święty dzień judaizmu
(sobota) naprawdę nie podejmuje się żadnych prac, nie ma mowy o zakupach,
są modły w synagodze, a w domu uroczysta wieczerza z modlitwą. Nie
korzysta się z urządzeń typu telewizor, komputer, telefon. To czas dla Boga i
rodziny.
DZIEŃ JUDAIZMU
Antysemityzm – czyli wroga postawa wobec Żydów
i ich religii, wyrażająca się w słowach, czynach, lekceważeniu, a nawet
pogardzie, jest nie do pogodzenia z nauką katolicką
.
Jan Paweł II wyraźnie nazwał antysemityzm grzechem,
powtórzył to Benedykt XVI, a Metropolita Krakowski, Kard.Stanisław
Dziwisz powiedział: „Nie ustawajmy w sprzeciwie wobec
antysemityzmu”.
Zwłaszcza, że Polska jest wielkim cmentarzem tego narodu: w czasie
wojny hitlerowcy wymordowali blisko 6 mln Żydów, którzy byli
naszymi sąsiadami i współobywatelami, w tym maleńkie dzieci,
ludzie starych i chorych. Powinniśmy szanować ich pamięć i
cierpienia.
Download