Uploaded by utbpcnrexfdnjnpkcz

krzyzowka

advertisement
Tytuł: "Judaizm"
Autor krzyżówki: Michał Reczek
1
2
K
O
S
Y
O
S
3
4
M
N
O
B
A
5
6
M
7
8
M
O
9
Z
E
R
G
S
Ż
J
E
N
S
A
R
Z
O
Z
E
L
N
E
G
A
O
S
R
Z
A
Z
A
A
T
B
O
M
O
N
T
E
I
S
T
Y
C
B
A
R
-
M
I
C
W
A
L
M
U
D
A
Z
N
E
A
O
T
I
A
N
10
N
A
1. Uznawany za założyciela judaizmu.
2. Dieta religijnych żydów.
3. Nakaz religijny, według którego każdy potomek płci męskiej musi być poddany z reguły
8 dnia po urodzeniu.
4. Żydowskie miejsce modlitw i zebrań.
5. Dzień wypoczynku.
6. Siedmioramienny świecznik, symbol judaizmu.
7. Król Izraela, syn Dawida.
8. Judaizm to religia...
9. Uroczystość, podczas której chłopiec żydowski staje się pełnoletni wobec prawa.
10. Jedna z podstawowych ksiąg judaizmu, komentarz do biblijnej Tory.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download