Mali ekolodzy dbają o przyrodę - CZ-ART

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR 1
Type of school:
Miejskie Przedszkole nr 42
Typ placówki
Level:
3-4 latki
Klasa/wiek
Date:
10 Marca 2014
Data sporzadzenia
Drafted by:
Ewa Stolczyk
Sporządził
MŁODZI DLA ŚWIATA – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Temat : Mali ekolodzy dbają o przyrodę.
PREPARATION :: PRZYGOTOWANIE
1
Przygotowanie mat.
Dydaktycznych:
Przygotowanie scenariusza zajęć.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych: tekst romowanki, tekst wiersza
D. Klimkiewicz, W. Drabik “ Co to jest ekologia”, cykl ilustracji nt: “ Jak należy
dbać o otaczające środowisko”, papierowe serwatki, 2 sylwety Ziemi w
kształcie kół przedsawiające Ziemię piękną i zanieczyszczoną, nagranie z
odgłosami przyrody, talerze, klej, obrazki i ilustracje ze starych czasopism,
kontury Ziemi na szarym papierze, kredki, pastele, nagranie na płycie CD “
Śpiewające brzdące” 6, jabłka.
Documents
Scenariusz zajęć, pomoce do zajęć.
Dokumenty
REALIZATION :: REALIZACJA
2
Przebieg zajęć:
I. Spotkanie w sali dzieci z grupy trzylatków i czterolatków.
Nauczyciel wprowadza dzieci do tematu projektu „ Młodzi dla świata”.
II. Zadania realizowane w poszczególnych grupach.
1. Powitanie dzieci rymowanką.
W kole wszyscy tu stoimy,
Każdy kogoś rękę trzyma,
Witaj, witaj mój kolego,
Już zabawa się zaczyna.
2. Wysłuchanie wiersza „ Co to jest ekologia”- D. Klimkiewicz, W. Drabik
Ekologia mądre słowo
A co znaczy powiedz sowo?
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
„ To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach.
Między nami, bo to wszystko
To jest nasze środowisko
Masz je kochać i szanować”
powiedziała mądra sowa.
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza- próba odpowiedzi na pytanie
„ Co to jest ekologia?. Co to znaczy szanować środowisko?”.
3. Oglądanie ilustracji „ Jak należy dbać o otaczające środowisko?”Uświadomienie dzieciom zagrożeń dla naszej planety ze strony człowieka:
pożary lasów, ścieki płynące do wód, dymiące kominy, śmieci.
.
Staff
4. Ćwiczenia oddechowe „ Chmurki”- na stolikach leżą dwa koła przykryte
papierowymi serwetkami- chmurkami. Zadaniem dzieci jest
rozdmuchać chmurki, tak aby całkowicie odkryć dwa koła ( planety).
5. Prezentacja dwóch planet- ( odkrytych wcześniej przez dzieci) pięknej i
zanieczyszczonej Ziemi- wskazywanie czym różnią się dwie ilustracje.
Rozważanie, na której z planet mieszkałoby się przyjemniej i dlaczego.
6. Zabawa ruchowa „ Zdrowa i chora planeta’.
Dzieci poruszają się po sali i słuchają odgłosów przyrody odtwarzanej z
płyty( szum wiatru, wody, śpiew ptaków itp.)Tańczą, gdy jest im przyjemnieZiemia jest zdrowa. Gdy muzyka cichnie i usłyszą uderzenie talerzy- zaczynają
kłaść się na podłodze i zachowują się jak chora Ziemia.
7. Praca plastyczna z podziałem na dwie grupy „ Obdarowujemy naszą
Ziemię”-( zwrócenie uwagi dzieci na możliwość wykorzystania wyciętych
obrazków ze starych czasopism)- dzieci wspólnie z nauczycielem wypełniają
kontury Ziemi. Każda grupa- wybiera obrazki ( prezenty dla Ziemi)
przedstawiające to, co służy i jest dobre dla zdrowia naszej planety lub jej
szkodzi. Dzieci przyklejają wybrane ilustracje na przygotowane kontury Ziemi,
samodzielnie dorysowują pozostałe elementy według własnych pomysłów.
Powstają obrazy przedstawiające planetą Ziemię zdrową i chorą. Na koniec,
każda grupa na swojej pracy dorysowuje odpowiedni symbol: wesoły uśmiech
(zdrowa Ziemia), smutna mina ( chora Ziemia).
Podsumowanie
Relaksacja przy słuchaniu piosenki „ Ekologia”- ( płyta CD) .
Na koniec zajęć dzieci otrzymują słodkie jabłka- dary zdrowej i zadowolonej
Ziemi.
Documents
Scenariusz zajęć, zdjęcia, prace dzieci.
Dokumenty
EVALUATION :: EWALUACJA
3
Osięgnięte cele
Staff
Dziecko zna pojęcie „ ekologia’
Nazywa niebezpieczeństwa, jakie zagrażają środowisku ze strony człowieka
Wie, dlaczego należy dbać o czystość naszej planety.
Zauważa,że można wykorzystać do pracy plastycznej ilustracje ze starych
czasopism.
Documents
Scenariusz zajęć, zdjęcia, prace dzieci.
Dokumenty
Download