pobierz

advertisement
Grudziądz, 8.02.2016 r.
REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
ASTRONOMICZNEGO
PLANETY I ICH „BRACIA MNIEJSI”
1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów
GRUDZIĄDZKICH DNI KOPERNIKOWSKICH.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
3. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę zespołów dwuosobowych.
4. Zawody są dwuetapowe. Oba etapy odbędą się jednego dnia.
5. W pierwszym etapie zawodnicy (indywidualnie) rozwiązują pisemny test
jednokrotnego wyboru, złożony z dwudziestu pytań. Suma punktów, uzyskanych
przez członków zespołu, kwalifikuje go do drugiego etapu.
6. W drugiej, finałowej części bierze udział pięć najlepszych zespołów. Wszyscy
finaliści odpowiadają jednocześnie na te same pytania. Zwycięża zespół, który
uzyska największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów następuje
dogrywka.
7. Tematyka konkursu - ciała niebieskie w Układzie Słonecznym: planety, planety
karłowate, księżyce, planetoidy, centaury, komety, meteoroidy, planety
pozasłoneczne, metody ich badania i kosmiczne misje badawcze.
NAGRODY
Fundatorami nagród rzeczowych są:
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu
Pozyskiwanie sponsorów trwa …
TERMIN i MIEJSCE
Konkurs odbędzie się 4.04.2015 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w
Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 27 o godzinie 12.00.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawierające liczbę uczestników prosimy kierować
[email protected] lub telefoniczne w terminie do 31.03.2016 r..
na
adres:
Organizatorzy:
Beata Chodziutko-Furso
Wiesław Wiak
Kontakt: Beata Chodziutko-Furso tel. 692 566 766, [email protected]
Wiesław Wiak tel. 606 793 989
Download