planety krążą wokół słońca po krzywych zamkniętych będących

advertisement
I prawoKoplera: planety krążą wokół słońca po
krzywych zamkniętych będących elipsami, przy
czym słońce znajduje się w jednym z ognisk
każdej z tych elips.
II Prawo Koplera: Promień wodzący planety w
jednakowych odstępach czasu zakreśla takie
samo pole powierzchni
III Prawo Koplera: Stosunek kwadratu okresu
obiegu planety wokół słońca i trzeciej potęgi
średniej odległości planety od słońca jest
wielkością stałą, taką samą dla wszystkich ciał
Układu Słonecznego
Prawo Grawitacji: Dwa ciała przyciągają się
siłami o różnych wartościach. Wartości sił
grawitacji są wprost proporcjonalne do iloczynu
mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalne do
kwadratu odległości między ich ośrodk.
Spadanie Swobodne: odbywa się ruchem
jednostajnie przyspieszonym z prędkością
początkową Vo=0m/s ze stałym
przyspieszeniem ziemskim. Ruch ten
odbywa się pod wpływem stałej siły
grawitacji
Rzut pionowy:do góry odbywa się ruchem
jednostajnie opóźnionym z prędkością
początkową większą od 0 Vo>0. Pr.
końcowa V=0
Rzut poziomy: rzut poziomy jest to ruch
jednostajny z prędkością równą prędkości
początkowej
Rzut ukośny: jest złożeniem dwóch ruchów:
ruchu jednostajnego w kierunku poziomym i
ruchu jednostajnie zmiennego w kierunku
pionowym.
Pierwsza p. Kosmiczna: nazywamy taką
prędkość, jaką należy nadać ciału, aby
krążyło wokół planety po orbicie kołowej.
Wartość prędkości kosmicznej zależy od
masy planety i promienia orbity.
Przeciążenie: pozorne zwiększenie ciężaru
ciała
Niedociążenie: siła nacisku ciała zmniejsza
się, pozorne zmniejszenie się ciężaru.
Nieważkość: brak występowania siły nacisku
ciała na inne ciało (człowieka na wagę)
Download