Układ heliocentryczny, I i II prawo Keplera

advertisement
Grawitacja
Rozdział 1
Układ heliocentryczny, I i II prawo Keplera
Zadanie 1
Wskaż, który z poniższych rysunków prawidłowo obrazuje ruch planety wokół Słońca.
Podaj prawo, z którego skorzystasz, dokonując wyboru.
orbita planety
orbita planety
A
Słońce
Słońce
B
orbita planety
Słońce
C
Zadanie 2
Na poniższym rysunku przedstawiono cztery chwilowe położenia (A, B, C, D) planety na jej orbicie.
1. Przeanalizuj schemat i odpowiedz na pytania:
a) W którym z położeń planety jej szybkość jest największa?
b) W którym z położeń planety jej szybkość jest najmniejsza?
2. Zapisz litery oznaczające położenia planety w kolejności odpowiadającej coraz
większym szybkościom planety.
orbita planety
A
B
C
Słońce
D
6
Świat fizyki. Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Download