wszystkie planety poruszają się w tym samym kierunku, zgodnym z

advertisement
Cele lekcji:
Poznanie założeń heliocentrycznej teorii Kopernika.
Poznanie treści I i II prawa Keplera.
Poznanie ruchu planet Układu Słonecznego.
Uzasadnienie hipotezy Newtona o jedności Wszechświata.
Słońce.
Temat: O odkryciach Kopernika, Keplera i o geniuszu
Newtona.
1. Rozwój poglądów:
•Obserwacje nieba od najdawniejszych czasów –
obserwacje „gołym okiem”.
•Starożytni Grecy: postrzegali Ziemię jako środek
Wszechświata; odróżniali planety od gwiazd; sądzili, że
skomplikowany ruch planet i ich położenie na niebie
mają wpływ na zdarzenia zachodzące na Ziemi.
•Teoria Ptolemeusza – geocentryczny model budowy
Wszechświata
2. Geocentryczna teoria Ptolemeusza zakładała, że Ziemia
jest centrum świata, a wokół niej poruszają się po okręgach
Słońce, Księżyc, gwiazdy, a po bardzo skomplikowanych
torach inne planety.
Układ heliocentryczny – Mikołaj Kopernik
Jan Matejko – „Astronom Kopernik albo rozmowa z Bogiem.”
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM
(„O obrotach sfer niebieskich”)
3. Heliocentryczna teoria Mikołaja Kopernika.
Zakłada, że to Słońce znajduje się w centrum i to właśnie wokół
niego Ziemia z obiegającym ją księżycem i innymi planetami
krążą wokół po orbitach zbliżonych do okręgu.
UKŁAD WG KOPERNIKA – układ heliocentryczny
4. Słońce jest okrążane przez 8 planet, które poruszają po
prawie kołowych orbitach położonych mniej więcej w
jednej płaszczyźnie, która pokrywa się w zasadzie z
płaszczyzną równika słonecznego; wszystkie planety
poruszają się w tym samym kierunku, zgodnym z
kierunkiem obrotu Słońca.
Prawami Keplera nazywamy trzy prawa astronomiczne,
odkryte przez Jana Keplera i opisujące ruch planet wokół
Słońca. Kepler sformułował je w oparciu o dane
obserwacyjne, pozostawione przez Tychona Brache.
5. Prawa Keplera
I prawo Keplera:
Planety poruszają się po orbitach eliptycznych, przy czym Słońce
znajduje się w jednym z ognisk elipsy.
II prawo Keplera (prawo pól):
Podczas obiegu orbitalnego planety wokół Słońca jej promień wodzący łączący planetę ze Słońcem - zakreśla jednakowe pola w jednakowych
odstępach czasu. Innymi słowy, prędkość polowa planety jest stałą. Wynika
stąd, że w peryhelium (w pobliżu Słońca), planeta porusza się szybciej niż
w aphelium (daleko od Słońca).
Jak poruszają się planety?
Dlaczego planety poruszają się po krzywoliniowych torach?
Panujące przekonania twierdziły, że inne
prawa rządzą zjawiskami fizycznymi na
świecie, a inne ruchem planet i gwiazd.
6. Hipoteza Newtona
Prawa fizyki rządzące na Ziemi, można stosować do ciał
niebieskich, których nie możemy badać doświadczalnie.
Takie same oddziaływania są odpowiedzialne za
zachowanie ciał nie tylko na Ziemi, ale także we
Wszechświecie.
„Natura i prawa natury skryte były w ciemności,
Bóg rzekł, niech będzie Newton: i wszystko stało się światłem.”
Download