Harmonogram_Grupy_Malych_Astronomow

advertisement
Harmonogram działań Grupy Małych Astronomów
Etap
Zadanie
z harmonogramu
głównego
Etap
Spotkanie
pierwszy organizacyjne,
podział na zespoły
zadaniowe, ustalenie
zasad współpracy.
Zadania poszczególnych
zespołów
Termin
Osoby
odpowiedzialne
Sporządzenie listy członków
poszczególnych grup
i zespołów, ustalenie
z opiekunem terminów
konsultacji.
7.03.2014
opiekunowie,
liderzy
poszczególnych
grup
Etap
drugi
Samodzielne
zbieranie informacji
przez członków
poszczególnych grup.
Poznanie ważnych postaci
w astronomii oraz ważnych
wydarzeń związanych
z odkrywaniem kosmosu.
Przypomnienie budowy
Układu Słonecznego
i zgłębianie charakterystyki
planet.
Poznanie narzędzi
niezbędnych do obserwacji
kosmosu.
Przypomnienie, jakie planety
znajdują się w naszym
Układzie Słonecznym?
Analiza zgromadzonych
materiałów. Wyszukiwanie
i porządkowanie informacji.
Rozwijanie umiejętności
samodzielnego
wyszukiwania potrzebnych
informacji oraz korzystania z
materiałów źródłowych.
Utrwalenie wiadomości na
temat bezpieczeństwa
w sieci oraz przestrzegania
praw autorskich.
do
opiekun grupy
14.03.2014
Etap
trzeci
Wykorzystanie
zebranych informacji
do opracowania prac.
Zespół 1:
Wykonanie książeczki,
w której będą umieszczone
wiersze autorstwa uczniów
pt. „Osiem planet mamy,
w kosmiczną podróż Was
zapraszamy”.
do
liderzy
28.03.2014 poszczególnych
grup
Zespół 2:
Wykonanie albumu
plastycznego pt.
„Galaktyczna przygoda po
Wszechświecie, ciekawych
rzeczy o wyglądzie planet się
dowiecie ”. Uczniowie
zajmą się wizerunkami
planet, określą nazwę
planety, kształt, kolor
i wykonają stosując
różnorodne techniki
plastyczne m.in. plastelinę,
wydzierankę, kredki, farby,
przyprawy kuchenne itp.
oddając autentyczność
wyglądu planet.
Zespół 3:
Wykonanie albumu
plastycznego pt.
„Układ Słoneczny lepiej
poznamy, gdy sprayami je
wykonamy”.
Zespół 3 również zajmie się
wizerunkami planet, określi
nazwę planety, kształt, kolor
i wykona Planety Układu
Słonecznego stosując
technikę: sprayami na
papierze kredowym.
Etap
czwarty
Przygotowanie
uroczystości.
Przygotowanie stoisk
wystawowych przez
członków poszczególnych
zespołów.
do
opiekunowie
24.04.2014 i liderzy
poszczególnych
grup
Etap
piąty
Uroczystość.
Czynny udział
w uroczystości, prezentacja
swoich prac.
25.04.
2014
Etap
szósty
Opisanie realizacji
projektu przez
opiekunów.
Konsultacje z zespołem
reporterskim w celu
dostarczenia dokumentacji
z realizacji zadań.
do
zespół 3 grupy
30.04.2014 dziennikarskoteatralnej,
opiekunowie
uczestnicy
projektu
Download