Czy wiesz, że . . .

advertisement
Czy wiesz, że . . .
wąwozy, góry i pustynie i wykazujące sezonową zmienność, białe czapy polarne.
Powierzchnię Marsa pokrywają odłamki skał oraz czerwonawy pył (stąd określenie:
Czerwona Planeta).
Jowisz Jest to największa planeta w naszym układzie słonecznym. Jego
objętość jest 1300 razy większa od objętości Ziemi! Składa się głównie
z gazów. Jowisz nie posiada solidnej, skalistej powierzchni jako takiej.
Wirująca atmosfera planety cechuje się różnorodnością barw i kolorów.
Dużą zagadką tej planety jest Wielka Czerwona Plama, która jest burzą
szalejącą na obszarze o wielkości zbliżonej do trzech globów ziemskich. Burza ta
trwa już ponad 300 lat. Jowisz posiada 63 księżyce!
Saturn to druga planeta pod względem wielkości w naszym układzie
słonecznym
i
szósta
planeta
od
Słońca.
Saturn
posiada
charakterystyczny system pierścieni, które przez wieki fascynują
astronomów. Pierścienie owe złożone są z lodu i odłamków skał niektóre wielkości domu - które są najprawdopodobniej fragmentami
komet lub asteroidów, które uległy rozpadowi zanim dotarły do powierzchni
planety.
Uran uznawany jest za dosyć nietypową planetę naszego Układu
Słonecznego. A to na skutek bocznej rotacji tej planety. Ten przedziwny
układ może być wynikiem kolizji z kometą miliony lat temu, co
spowodowało przechylenie osi obrotowej planety o kilka stopni.
Atmosfera planet zawiera metan, który nadaje Uranowi niebiesko-zieloną
barwę. Ze względu na usytuowanie planety w zewnętrznych rejonach Układu
Słonecznego, temperatura górnej powierzchni chmur wynosi -210 oC.
Neptun jest to najbardziej oddalona od Słońca planeta, należąca do
grupy planet - gigantów. Jest to także jedna z bardziej tajemniczych
planet naszego układu słonecznego. Na jego powierzchni widoczna jest
Wielka Ciemna Plama – olbrzymi huragan wielkości Ziemi!
Czy wiecie, że Pluton nie jest planetą!!! Na międzynarodowej konferencji
astronomicznej w Pradze, która odbyła się 24 sierpnia 2006 roku ustalono, że
Pluton nie będzie zaliczany do planet Układu Słonecznego! Został on uznany za
„planetę karłowatą”.
Jeśli fascynuje Cię astronomia, koniecznie zajrzyj na strony:
http://www.solar.po.opole.pl
http://www.solarempire.prv.pl
http://solar.poczet.com
opracowała Paulina Walczak- klasa IVc
STRONA 7
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/
Download