Podróż po układzie słonecznym

advertisement
Podróż po układzie
słonecznym
Mateusz Niewiadomski kl.IIG
Układ słoneczny
Układ słoneczny to
układ planetarny
słońca. Składa się
on z Słońca planet:
Merkurego, Wenus,
Ziemi, Marsa,
Jowisza, Saturna,
Urana i Neptuna,
oraz planet
karłowatych
Plutona i Ceresa
Słońce
Gwiazda centralna układu
słonecznego, wokół której krążą
mniejsze ciała niebieskie. Słońce
leży w jednym z ramion spiralnych
galaktyki 26 lat świetlnych od jej
środka.Okrąża centrum Drogi
Mlecznej z prędkością 220 km/s w
czasie 226 milionów lat, co daje
ponad 20 obiegów w ciągu
dotychczasowej historii gwiazdy.
Od słońca dzieli nas około 150
mln km.
Merkury
Planeta leżąca najbliżej słońca.
Najbardziej charakterystyczny
jest wielki krater na półkuli
północnej, zwany Caloris Basin.
Jego średnica wynosi 1400 km.
Uczeni przypuszczają, że jest
on pozostałością po uderzeniu
wielkiego meteorytu około 3,8
miliarda lat temu. Uderzenie to
było tak silne, że w jego
wyniku wypiętrzył się dookoła
krateru podwójny łańcuch gór,
którego średnica wynosi 1600
kilometrów.
Wenus
Druga według oddalenia od
Słońca planeta układu
słonecznego. Wenus jest
trzecim pod względem jasności
ciał niebieskich po słońcu i
księżycu. Jest skalnym globem
osnutym gęstymi chmurami,
które odbijają większość światła
słonecznego. Żółtawy kolor
chmur atmosfery pochodzi od
kwasu siarkowego. Znak Wenus
oznacza płeć kobiety. Jej nazwa
wzięła się od rzymskiej bogini
miłości, Wenus.
Ziemia
Trzecia w kolejności (licząc od
Słońca) i piąta co do wielkości planeta
układu słonecznego. Ziemia ma
właściwą masę i grawitację do
utrzymania atmosfery, która chroni
przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym Oddalenie od Słońca
jest właściwe dla utrzymania
odpowiedniej temperatury. Uważa się,
że czynniki te sprzyjały powstaniu
życia na naszej planecie. Jest
największą z planet skalistych w
Układzie Słonecznym, a także jak
dotychczas jedynym znanym miejscem
występowania życia.
Mars
Nazwa planety pochodzi od
imienia rzymskiego boga
wojny–Marsa. Zawdzięcza ją
swej barwie, która przy
obserwacji wydaje się być
rdzawo-czerwona i kojarzyła się
starożytnym z pożogą wojenną.
Postrzegany odcień wynika
stąd, że powierzchnia planety
jest pokryta tlenkami żelaza.
Przypuszcza się, że mogło na
niej kiedyś powstać życie,
obecnie nie ma na to solidnych
dowodów.
Ceres
Planeta karłowata, do 26
sierpnia 2006 uważana za
największą ze wszystkich
planetoid Została odkryta jako
pierwsza przez włoskiego
astronoma Giuseppe Piazzi’ego
1 stycznia 1801. Piazzi nazwał
najpierw to ciało niebieskie
‘’Ceres Ferdinandae’’, na cześć
Ceres bogini upraw polowych i
patronki Sycylii oraz ku czci
króla Ferdynanda IV z Neapolu,
który uciekł w 1798 na Sycylię.
Jowisz
Piąta w kolejności oddalenia od Słońca i
największa z planet Układu Słonecznego.
Posiada wiele księżyców (co najmniej 63)
oraz pierścienie. Jowisz wraz z Saturnem,
Uranem i Neptunem to planety gazowe,
czasem nazywane również planetami
jowiszowymi. Jest on jedną z pięciu
planet widocznych gołym okiem i
jednocześnie zazwyczaj czwartym pod
względem jasności obiektem na niebie.
Masa Jowisza jest 2,5 raza większa od
całkowitej masy wszystkich pozostałych
planet. Jest on tak masywny, że powoduje
przesunięcie się barycentrum Układu
Słonecznego ponad powierzchnię słońca.
Saturn
Jest szóstą planetą Układu
Słonecznego. Jest to gazowy
olbrzym, drugi pod względem masy i
wielkości po Jowiszu, a przy tym
paradoksalnie o najmniejszej
gęstości ze wszystkich planet całego
Układu. Saturn znany był już w
świecie starożytnym.
Charakterystyczną jej cechą są
pierścienie składające się głównie z
lodu i, w mniejszej ilości, z
odłamków skalnych. Obecnie znamy
56 naturalnych satelitów Saturna.
Nazwa planety pochodzi od imienia
rzymskiego boga-Saturna.
Uran
Siódma w kolejności od
Słońca planeta Układu
słonecznego. Jest także
trzecią największą i czwartą
najmasywniejszą planetą
naszego systemu. Należy do
grupy gazowych olbrzymów.
Nazwa planety pochodzi od
greckiego boga Uranosa.
Stanowi to wyjątek, gdyż
wszystkie pozostałe planety
noszą imiona bóstw
rzymskich.
Neptun
Ósma i ostatnia planeta układu
słonecznego. Jej jasność nie
przekracza 7,6m. Posiada 13
odkrytych księżyców, spośród których
największy jest Tryton. Nazwa tej
planety pochodzi od rzymskiego boga
- władcy mórz - Neptuna. Neptun nie
może być obserwowany gołym okiem.
Dopiero przy użyciu
teleskopu ukazuje się jako
niebieskawa tarcza, całkiem podobnie
jak Uran. Za ten błękitnawy odcień
odpowiedzialny jest metan,
znajdujący się w atmosferze tej
planety.
Pluton
Jest to planeta karłowata ,
najjaśniejszy obiekt pasa
Kuipera. Został odkryty w 1930
roku przez amerykańskiego
astronoma Clyde’a Tombaugha.
Od odkrycia do 24 sierpnia
2006r. Pluton był uznawany za
dziewiątą planetę układu
słonecznego. Płaszczyzna po
której Pluton się porusza jest
mocno nachylona do
płaszczyzny ekileptyki, z silnie
ekscentryczna orbitą, która
częściowo przebiega wewnątrz
orbity Neptuna.
KONIEC
Download