Planety Skaliste

advertisement
Planety Skaliste
Marcel K. 2m
Co to jest?
Planeta Skalista: rodzaj planety, której powłoka jądra metalicznego jest skalna
lub skalno- lodowa.
Cechy charakterystyczne:
• Duża gęstość
• Niewielka masa
• Stała powierzchnia
Jak jest zbudowana?
• Jądro planet skalistych jest metaliczne, żelazne bądź żelazno- niklowe.
• Jądro otacza płaszcz zbudowany w większości ze skał stanu stałego.
• Najbardziej zewnętrzną warstwę nazywamy skorupą. Odróżnia się ona
chemicznie od płaszcza i powstała w większości na skutek procesów
magmowych.
A w Układzie Słonecznym…
W Układzie Słonecznym planetami skalistymi są:
•Merkury
•Wenus
•Ziemia + Księżyc
•Mars
Wewnętrzny
układ słoneczny
Planety te nie posiadają pierścieni, mają też niewiele satelitów - Merkury i Wenus nie
posiadają żadnych, Marsa okrążają dwie niewielkie przechwycone planetoidy, a Ziemia
tworzy ze swoim jedynym Księżycem układ podwójny.
Pozostałe?
Ze względu na znikomą masę tych typów planet są one niemal niemożliwe
do znalezienia. Wykrywalne są jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
Aktualnie odkrywamy najcięższe przedstawicielki tej klasy planet:
SUPER ZIEMIE (superearths). Mimo tylu przeciwności szacuje się, że istnieją
blisko w 1/3 znanych już nauce układów planetarnych.
Trudności…
• Żadna taka planeta nie została dotąd zaobserwowana bezpośrednio;
• Dokładniejsze badania (obejmujące ukształtowanie powierzchni, klimat i
tektonikę) poza słonecznych planet skalistych będą mogły być prowadzone
dopiero przy pomocy przyszłych teleskopów,
• Istniejących dziś jedynie projekty takich teleskopów.
• Ogromne koszta badań
Najbardziej podobne do Ziemi
planety pozasłoneczne:
Masa najbliższa jednej
masy ziemi
Promień najbliższy
jednego promienia
ziemskiego
Największa szansa
istnienia ciekłej wody na
powierzchni
Planeta
Gwaizda
Uwagi
Gliese 581 e
Gliese 581 e
położona blisko gwiazdy i
prawdopodobnie wulkaniczna
Kepler- 10b
Kepler- 10
okres obiegu wokół gwiazdy
poniżej 1 dnia
Corot- 7b
Corot- 7
położona blisko gwiazdy
Gliese 581 g
Gliese 581
masa minimalna w centralnej
części ekosfery wokół
czerwonego karła.
Corot-7 b
4 lutego 2009
Kepler- 10b
10 stycznia 2011
Gliese- 581 g
Ziemia
Gliese- 581 g
Neptun
Bibliografia:
http://wiedzomania.pl/index.php/2009/04/nowa-planeta-czy-jest-na-niej-zycie/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Planeta_skalista
http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/
http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2009/pr-33-09.html
Dziękuję

Download