Temat: Świat planet.

advertisement
Temat: Świat planet.
1. Planety obserwowane z powierzchni Ziemi
poruszają się po bardzo skomplikowanych torach –
Rys 2.16/87. Wynikają one z wzajemnej zmiany
położenie względem siebie na skutek ruchu
obiegowego wokół Słońca po orbitach o różnych
promieniach i z różną szybkością liniową.
Na skutek „wyprzedzania” Marsa przez Ziemię można
zaobserwować cofanie się Marsa na tle odległych
gwiazd.
2. Teoria geocentryczna. (przypomnieć)
3. Teoria heliocentryczna. (przypomnieć)
4. Podział planet Układu Słonecznego
a) Planeta skalista, planeta typu ziemskiego – typ planety,
która ma skalną lub skalno-lodową powłokę jądra
metalicznego. Charakteryzuje ją duża gęstość. Planetami
tymi są:
- Merkury,
- Wenus,
- Ziemia,
- Mars.
b) Gazowy olbrzym (planeta olbrzym) – typ planety, która nie
ma stałej powierzchni, a skały nie stanowią znacznej części
jej masy. Ma ona gęstą atmosferę, może być zbudowana
głównie z gazu lub lodu; ma także niewielkie metaliczne,
skalne lub skalno-lodowe jądro. Cechą wszystkich takich
obiektów astronomicznych jest ich bardzo duży rozmiar i
stosunkowo mała gęstość
- Jowisz,
- Saturn,
- Uran,
- Neptun.
5. Budowa Układu Słonecznego (podręcznik str.94,95)
a) Słońce,
f) Meteroidy,
b) Planety,
g) Komety,
c) Planety karłowate,
h) Materia między planetarna
d) Księżyce,
e) Planetoidy
6. Podstawowe dane o planetach – tabela 2.1/93
(nie uczymy się na pamięć).
Zadanie domowe
1. Zapoznać się z treściami na stronie: Układ Słoneczny
2. Obejrzeć symulację: Układ Słoneczny
3. Wykorzystać w praktyce symulację: Solar system
4. Opisać dwie dowolne planety Układu Słonecznego i
nauczyć się o nich.
5. Opracować punkt 5 z lekcji, poprzez krótkie opisanie
elementów składowych Układu Słonecznego.
PARĘ CIEKAWYCH LINKÓW
Download