Podróż kosmiczna - Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi

advertisement
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI
FORMATKA
autor/ szkoła / miejscowość
Sylwia Piekarska / Szkoła Podstawowa nr 314 /
Warszawa
tytuł dobrej praktyki
Podróż kosmiczna
lead
Lekcja przyrody umożliwiająca uczniom odbycie
wirtualnej podróży po Układzie Słonecznym
przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
przyroda /szkoła podstawowa
cele
Uczeń:
- wzbogaca swoją wiedzę na temat Układu
Słonecznego,
- potrafi zbudować model Układu Słonecznego,
- nazywa poszczególne planety i wskazuje na
różnice między nimi
pomoce dydaktyczne
komputer z rzutnikiem dla nauczyciela
komputery z internetem i symulatorem lotu
kosmicznego Celestia 1.6.1 dla uczniów
krótki opis pomysłu
1. Rozmowa z uczniami na temat Układu Słonecznego.
2. Krótka prezentacja obsługi programu.
3. Indywidualna praca ucznia z programem komputerowym – Wirtualna wycieczka po Układzie
Słonecznym.
4. Praca w grupach – uczniowie wykonują makietę Układu Słonecznego, a następnie prezentują efekty
swojej pracy.
efekty pracy
Uczniowie mają niepowtarzalną okazję odbyć lot w kosmos, co ułatwia im wyobrażenie sobie Układu
Słonecznego, a następnie wykonanie jego przestrzennej makiety. Jest to nie tylko nauka, ale i świetna
zabawa.
uwagi
Warto po tej lekcji kontynuować temat wykorzystując program Google Earth, który umożliwia pracę z
trójwymiarowym modelem kuli ziemskiej, co pozwala na badanie topografii planety, obejrzenie z bliska
najciekawszych miejsc świata (mapy, zdjęcia; budowle, góry i doliny w formie przestrzennej).
załączniki
www.dobreprogramy.pl
Download