Układ Słoneczny - Publiczne Gimnazjum w Popielawach

advertisement
Publiczne Gimnazjum w Popielawach
Układ Słoneczny
Autor: Administrator
28.09.2016.
Zmieniony 28.09.2016.
Jak powstał Układ Słoneczny? Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big
Bang). Układ Słoneczny powstał około 5 - 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo - pyłowego, który
przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych
warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Ok. 50 milionów lat
później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe (przekształcenie wodoru w hel), co spowodowało, że Słońce
zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą zderzały i łączyły w pył tworząc
większe obiekty. Kolizje różnorodnych obiektów doprowadziły do powstania dużych ciał, z których
ostatecznie powstały planety. W pierwszej kolejności utworzyły się 4 planety wewnętrzne czyli: Merkury,
Wenus, Ziemia i Mars. Ciała planetarne. Słońce i planety nie są jedynymi ciałami Układu Słonecznego.
Przerwę między Marsem a Jowiszem zapełnia pas planetoid. Naukowcy uważają, że mogłaby się z nich
utworzyć kolejna planeta, jednak grawitacja Jowisza nie pozwoliła na to. Innymi ciałami znajdującymi się
w naszym Układzie są komety. Przebywają one na obrzeżach zewnętrznego Układu Słonecznego poza
orbitą Neptuna. Podobnie jak planety zewnętrzne, komety zbudowane są ze skał, lodu wodnego,
zamrożonego metanu, amoniaku i cyjanowodoru. Obiekty Układu Słonecznego Wokół Słońca krąży 8
planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Oprócz nich znajdują się w nim
satelity naturalne niektórych planet, pas planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem, komety, ciała
meteorytowe, pył oraz gaz międzyplanetarny.Pluton stracił status planety w dniu 23.08.2006. W tej chwili
należy on do osobnej kategorii ciał Układu Słonecznego zwanych planetami karłowatymi. Układ Słoneczny
z butów wyrywa: SŁOŃCE i osiem planet ukrywa! Najpierw na scenę wjeżdża MERKURY, co ma na sobie
dziwne struktury! Potem WENUS sunie śmiało -ta urody ma niemało! Tuż za WENUS - stoi ZIEMIA -na
niej ciągle się coś zmienia! MARS kolejną jest planetą -nie pomylcie go z kometą! Wielki JOWISZ za nim
bieży -temu podziw się należy! Jest i SATURN w swym pierścieniu, za JOWISZEM krąży w cieniu! Za
SATURNEM, URAN znajdziesz. Potem NEPTUN Cię dopadnie! NEPTUN to ostatni obiekt, co w układzie ma
swój obieg!
http://gim-popielawy.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:28
Download