ZWIĄZEK CHEMICZNY

advertisement
ZWIĄZEK CHEMICZNY
Na planecie Knotulii, gdzie panował Megahercan Wielki, nie było
żadnych uczuć. Nie dlatego, że mieszkańcy nie potrafili ich sobie okazywać, ale
dlatego, że okrutny król nie działał na baterie, lecz żywił się robocim smutkiem.
353 lata temu podzielił on swoją planetę na dwie części - kwasową
i zasadową. Mieszkańcy nie mogli podawać sobie rąk, ani przytulać się, gdyż
groziło to wybuchem lub samozapłonem w reakcji kwasu z kwasem lub zasady
z zasadą. Najbardziej cierpiał na tym młody Androtonikus, który był zakochany
w Metalunii. Metalunia mieszkała na zasadowej części planety, zaś
Androtonikus na kwasowej. Pytał on o radę wielkich magów, nie przesypiał
nocy, myśląc o tym, jak przedostać się przez rzekę rtęci dzielącą obie części
planety. Był tak owładnięty myślą o tym, że jest tak blisko ukochanej
a jednak tak daleko, że zapragnął zardzewieć na śmierć. Jednak pewnej nocy
doznał olśnienia. Był to pomysł bardzo ryzykowny, jednak dla Metalunii gotów
był zrobić wszystko. Rano nazbierał magnezowych kwiatków i połknął je.
W wyniku reakcji kwasu, który płynął w jego metalicznym ciele z magnezem –
z jego nozdrzy zaczął wydobywać się wodór. Robot podpalił go i wzleciał
wysoko w górę, lądując na zasadowej części planety. Nareszcie spotkał się
z Metalunią, zaczęli przytulać się a ich Ph zobojętniło się. Odtąd żyli
szczęśliwie, jednak wciąż myśleli o tym, jak połączyć obie części planety.
Postanowili dosypać do rzeki potasu, przez co rzeka stwardniała. Dzięki temu
wszyscy mogli przez nią bezpiecznie przejść. Szczęśliwi mieszkańcy mogli
nareszcie spotykać się bez przeszkód i zakochiwać w sobie nawzajem. Ten
wybuch uczuć zniszczył Megahercana Wielkiego. Odtąd na planecie panowali
Androtonikus i Metalunia, którzy zyskali tytuł ,,Metali Szlachetnych”.
Download