Międzynarodowy Dzień Ziemi

advertisement
Naukowcy obliczyli,
że Ziemia ma prawie 4,6 mld
lat. Niektóre skały
księżycowe i meteoryty
(kawałki skał spadające
na Ziemie z kosmosu) mają
taki sam wiek, co sugeruje,
że cały układ Słoneczny
powstał w tym samym
czasie. Ziemia i inne planety
powstały z wielkiej chmury
gazów i pyłu kosmicznego .
Po raz pierwszy idee obchodów "Dnia
Ziemi" zaproponował, na konferencji
UNESCO poświęconej ochronie
środowiska, amerykański ekolog,
miłośnik przyrody i natury John
McConnell. Miało to być święto "życia
i piękna ziemi" połączone
z propagowaniem ekologicznego
trybu życia i zwracające uwagę na
ekologiczne problemy Ziemi. Pomysł
McConnell'a spotkał się szybko
z silnym poparciem
Dzień Ziemi -znany też jako Światowy
Dzień Ziemi - to nazwa akcji
prowadzonych corocznie wiosną, których
celem jest promowanie postaw
ekologicznych w społeczeństwie.
Organizatorzy Dnia Ziemi chcą
uświadomić politykom i obywatelom
jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
Na obchody składa się zwykle wiele
wydarzeń organizowanych przez
różnorodne instytucje. Korzenie Dnia
Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia
letniego, co wiąże się z okazją do
wykorzystania sprzyjającej aury, która
ma ułatwić zorganizowanie udanych
imprez masowych.
Ziemia jest jedyną planetą w przestrzeni kosmicznej
na której rozwinęło się życie. Póki co jesteśmy
o tym przekonani. Cienka powłoka ziemi, wody
i powietrza, nie grubsza niż 20 km - oto przestrzeń
życiowa dla ogromnej ilości gatunków roślin
i zwierząt - od najmniejszych bakterii do olbrzymich
wielorybów i gigantycznych drzew. Powszechnie
wiadomo, że pierwsze organizmy na naszej planecie
liczącej cztery i pół miliarda lat, pojawiły się dwa trzy miliardy lat temu. Prymitywne formy roślin
i zwierząt, które występowały 600 mln. lat temu, dziś
są dla nas nieznane. Prawdopodobnie człowiek jest
jedną z najmłodszych istot żywych. Rodzaj,
do którego należy nasz gatunek, pojawił się zaledwie
dwa miliony lat temu.
Zróżnicowanie szaty roślinnej na Ziemi zależy od
wielu czynników: ukształtowania powierzchni,
rodzaju podłoża, przeszłości geologicznej,
specyfiki flory danego obszaru, przede
wszystkim jednak od klimatu. Ta ostatnia
zależność jest na tyle silna, że wyróżniane
strefy klimatyczno-roślinne, w których
występują te same bądź pokrewne formacje,
mimo iż w ich skład mogą wchodzić inne gatunki
roślin. Podobne są na przykład
śródziemnomorska makia i
południowoafrykańskie fynbos, chociaż trudno
tam znaleźć nawet rośliny zaliczane do tej samej
rodziny.
Oceany na naszej planecie zajmują o wiele
większe przestrzenie niż lądy. Kryją w sobie
fascynujący świat, który zamieszkują
rozmaite istoty żywe od mikroskopijnych
bakterii do olbrzymich wielorybów. Niektóre
zwierzęta można zaobserwować z brzegu
pełnego ostryg , raków, pierścieni,
stawonogów i ryb. Niektóre istoty żywe
potrafią zamieszkiwać duże głębokości
gdzie panuje wieczna ciemność. Ten
cudowny, podwodny ogród tworzą rafy
koralowe, wokół których uwija się całe
mnóstwo gatunków ryb i bezkręgowców.
W Polsce sprzątanie świata
zainicjowała Mira StanisławskaMeysztowicz. Akcja odbywa się
co roku, począwszy od 1994. Krajowym
patronem i koordynatorem akcji
w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.
W akcji uczestniczy młodzież szkolna,
harcerze, członkowie organizacji
ekologicznych oraz ochotnicy.
Download