Ekologia

advertisement
Ekologia
Prezentacja
Wstęp.
Jak wiemy, ekologia jest bardzo ważna
w naszym życiu, bez jakichkolwiek
działań związanych z ekologią
tonęlibyśmy
w brudzie. Ciekawe wiadomości
dotyczące ekologii odnoszą się przede
wszystkim do wody i powietrza i właśnie
na nich powinniśmy skupić swoją uwagę,
bo dzięki nim żyjemy, są to naturalne
zasoby naszego życia.
Czym jest ekologia?
Ekologia to nauka o strukturze i
funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje
się ona badaniem oddziaływań
pomiędzy organizmami, a ich
środowiskiem.
Co oznacza to, że coś jest
ekologiczne?
Oznacza to, że dany produkt
lub przedmiot został
wyprodukowany w sposób
naturalny lub w żaden sposób
nie zaburza prawidłowego
rozwoju przyrody.
Przykłady ekologicznych
przedmiotów.
Przykładami ekologicznych przedmiotów są:
1.Samochody hybrydowe, które są częściowo napędzane
energią elektryczną. Zmniejszają one ilość wydzielanego
dwutlenku węgla.
2.Owoce i warzywa, które wyhodowano w naturalny
sposób nie używając żadnych środków chemicznych np.
środków owadobójczych i sztucznych nawozów.
3.Torba z materiału, która nadaje się do wielokrotnego
użytku.
4.Naturalny nawóz.
5.Biopaliwo (paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy,
czyli produktów organizmów żywych np. roślin, zwierząt
mikroorganizmów).
Co oznacza to, że coś jest
nieekologiczne?
Oznacza to, że dany przedmiot
został wyprodukowany w sposób
nienaturalny, sztuczny lub zaburza
prawidłowy rozwój przyrody. Są to
też przedmioty, które długo się
rozkładają.
Przykłady nieekologicznych przedmiotów.
Przykładami nieekologicznych przedmiotów są:
1.Detergenty, czyli środki zawierające związki
chemiczne, które gdy dostaną się np. do rzeki
mogą wyrządzić ogromne szkody.
2.Torby foliowe jednokrotnego użytku.
3.Puszki aluminiowe.
4.Stare lodówki, które zawierają freony, czyli
związki chemiczne szkodliwe dla środowiska. Zbyt
duża ich emisja do środowiska powoduje zanikanie
warstwy ozonowej w atmosferze.
5.Samochody spalinowe (zwłaszcza te, które nie
posiadają katalizatorów).
Co to znaczy być ekologicznym?
Osoba ekologiczna to taka,
która dba o środowisko naturalne.
Ludzie ekologiczni starają się nie
niszczyć natury gdyż wiedzą, że
dary przyrody kiedyś mogą się
wyczerpać.
Jak być ekologicznym?
Segreguj śmieci.
Zmniejszaj ilość odpadów.
Staraj się nie używać przedmiotów
jednokrotnego użytku.
Używaj przedmiotów wielokrotnego
użytku.
Oszczędzaj wodę.
Podczas codziennej toalety np. myjąc zęby nie
pozostawiaj odkręconego kranu przez cały czas.
Staraj się brać prysznic zamiast kąpieli
w wannie.
Włączaj zmywarkę tylko wtedy, gdy jest
pełna.
Używaj mniej detergentów.
Oszczędzaj energię elektryczną.
Czym są zasoby przyrody?
Zasobami przyrody nazywamy wszystkie
składniki przyrody, które wykorzystujemy do
zaspokojenia swoich potrzeb. Wśród nich
wyróżniamy zasoby, które nigdy się nie
wyczerpią: energia słoneczna, energia wiatru,
energia płynącej lub spadającej wody, a także
energia geotermalna, czyli pochodząca z
gorącego wnętrza Ziemi.
Zasoby, które mogą się wyczerpać, dzielimy na
odnawialne i nieodnawialne.
Zasoby odnawialne.
Zasoby odnawialne
w warunkach istniejących
obecnie na Ziemi mogą się
odtwarzać w dość
Krótkim czasie.
Przykłady zasobów odnawialnych:
Woda
Powietrze
Rośliny i zwierzęta
Inne organizmy
Gleba
Zasoby nieodnawialne.
Zasoby nieodnawialne to przede wszystkim
surowce mineralne. Powstawały one przez
miliony lat w warunkach zupełnie odmiennych
od tych, które panują obecnie. Z tego powodu
ich ilość jest ograniczona, a wydobycie
nieuchronnie prowadzi do wyczerpania złóż.
Dlatego musimy je oszczędzać, aby
starczyło ich także dla kolejnych pokoleń.
Przykłady zasobów nieodnawialnych:
Węgiel kamienny
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Ruda żelaza
Siarka
ćwiczenia
http://LearningApps.org/1509326
http://LearningApps.org/1509349
http://LearningApps.org/1509227
Źródła
1.wikipedia.pl
2.ekologia.edu.pl
3.google grafika
4.tajemnice Przyrody 5
5.tajemnice Przyrody 6
Prezentację przygotowali:
Dorota Ołtarzewska
Daniel Nogalski
kl.6B
Download