studia I stopnia

advertisement
BIOTECHNOLOGIA - ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
I, II i III rok
Studia I stopnia
Rok 2013/2014

Aktywność ruchowa promocją zdrowia
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - ul. Marcelińska 25
dr n. przyr. Janusz Przybylski (1,2 rok ) aktywny
1 pkt ECTS

Alkoholowy zespół płodowy
Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5
mgr Barbara Purandare ( 1 rok )
1 pkt ECTS
 Analiza genetyczna w chorobach złożonych
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii
Klinicznej - ul. Szpitalna 27/33
dr hab. n. med. Anna Szczepankiewicz ( 2,3 rok )
Dzieje dietetyki od starożytności po współczesność
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych –
Ul Przybyszewskiego 37a
dr n. hum. Katarzyna Pękacka- Falkowska ( 1 rok )
2 pkt ECTS
1 pkt ECTS

Estetyka
Katedra Nauk Społecznych – ul. Dąbrowskiego 79
dr n. polit. Jan Zamojski mgr Agnieszka Żok ( 2 rok )
1 pkt ECTS

Estetyka i medycyna w kulturze Indii
- podejście praktyczne
Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5
mgr Barbara Purandare (1 rok )
1 pkt ECTS
 Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii
Katedra Psychiatrii - ul. Szpitalna 27/33
prof. dr hab. Joanna Twarowska – Hauser ( 1,2 rok )
1 pkt ECTS

Genomika
Zakład Farmakologii Klinicznej
dr Artur Cieślewicz (2 rok)
1 pkt ECTS

Internetowe vademecum
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
prof. dr hab. Jerzy Moczko (1, 2, rok)
1 pkt ECTS
 Język angielski ( dla początkujących)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język angielski ( dla średniozaawansowanych)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język angielski ( dla zaawansowanych))
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język francuski ( dla początkujących)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język francuski ( dla początkujących)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język francuski( dla średniozaawansowanych)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS

 Język hiszpański( dla początkujących)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język niemiecki ( dla początkujących)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język niemiecki ( dla średniozaawansowanych)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język niemiecki( dla zaawansowanych)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język rosyjski ( dla początkujących)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS
 Język rosyjski ( dla średniozaawansowanych)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
 Język rosyjski ( dla zaawansowanych)
Studium Języków Obcych
mgr Tadeusz Jurek (1,2,3 rok )
2 pkt ECTS

Kinezjologia
Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5
mgr Barbara Purandare (1 rok )
2 pkt ECTS
1 pkt ECTS

Komercjalizacja wyników badań naukowych
Katedra Nauk Społecznych
mgr Katarzyna Głodowska (1,2 rok )
1 pkt ECTS

Kuchnia indyjska – warsztaty
Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5
mgr Barbara Purandare (1 rok )
1 pkt ECTS
 Medycyna sądowa
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – ul. Świecickiego 6
dr n. med. Małgorzata Koralewska – Kordel
2 pkt ECTS
 Molekularne skutki farmakoterapii w neurologii
Katedra Neurologii, Pracownia Neurobiologii
dr hab. Jolanta Dorszewska (1,2 rok)
2 pkt ECTS

Pierwsza pomoc
1 pkt ECTS
Podyplomowe Studium Medycyny Ratunkowej - ul. św. Marii Magdaleny 1
dr hab. n. med. Zbigniew Żaba ( 1,2 rok )

Podstawy higieny pracy
1 pkt ECTS
Katedra Medycyny Społecznej - Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5
dr Aneta Klimberg ( 1,2 rok )
 Podstawy i związki toksyczne
Katedra i Zakład Toksykologii - ul. Dojazd 30
prof. dr hab. Ewa Florek ( 2 rok )

1 pkt ECTS
Podstawy neurobiologii klinicznej
2 pkt ECTS
Katedra Neurologii, Pracownia Neurobiologii - ul. Przybyszewskiego 49
dr hab. Jolanta Dorszewska ( 1,2 rok
 Profilaktyka uzależnień
1 pkt ECTS
Katedra Medycyny Społecznej - Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5C
dr Aneta Klimberg ( 1, 2 rok )
 Profilaktyka zakażeń szpitalnych
1 pkt ECTS
Katedra Medycyny Społecznej - Zakład Higieny – ul. Rokietnicka 5C
dr Aneta Klimberg (1, 2 rok )

Przedsiębiorczość oparta na wiedzy
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków
Leczniczych
dr hab. Tomasz Gośliński (2 rok)
1 pkt ECTS

Ruch jako profilaktyka chorób zawodowych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - ul. Marcelińska 25
dr n. przyr. Janusz Przybylski (1,2 rok ) aktywny
1 pkt ECTS
 Ruch profilaktyką zdrowia
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – ul. Marcelińska 25
dr n. przyr. Janusz Przybylski (1,2 rok)
1 pkt ECTS
 Techniki menedżerskie ( 2 i 3 rok )
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej –
ul. Dąbrowskiego 79
prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska ( 2 rok )
2 pkt ECTS
 Toksykologia narządowa
Katedra i Zakład Toksykologii - ul. Dojazd 30
prof. dr hab. Ewa Florek ( 2 rok )
1 pkt ECTS
 Toksykologia stosowana
Katedra i Zakład Toksykologii - ul. Dojazd 30
prof. dr hab. Ewa Florek ( 2 rok )
1 pkt ECTS
 Transplantologia 2 pkt ECTS
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu – ul. Szpitalna 27/33
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska/ dr med. Michał Leda
( 2,3 rok ) brak informacji

Wellnes - budowanie równowagi psychofizycznej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - ul. Marcelińska 25
dr n. przyr. Janusz Przybylski ( 1,2 rok ) aktywny
1 pkt ECTS
 Wykorzystanie baz danych i sieci komputerowych
w biotechnologii
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej –
Ul. Dąbrowskiego 79
dr n. farm. Krzysztof Kus ( 2 rok )
2 pkt ECTS
 Zachowania zdrowotne społeczeństwa polskiego
Katedra Medycyny Społecznej
Pracownia Socjologii
dr Małgorzata Gromadecka – Sutkiewicz (2 rok )
1 pkt ECTS
 Zasady pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
2 pkt ECTS
WCO – ul. Garbary 15, Katedra Biotechnologii Medycznej – Zakład
Immunologii Nowotworów
dr n. biol. Eliza Kwiatkowska - Borowczyk ( 1,2 rok )
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards