Pytania - WSAP.edu.pl

advertisement
Rok akademicki 2010/2011.
Pytania egzaminacyjne z fizjologii, I rok, Zdrowie Publiczne, WSAP
1. Omów podstawy funkcjonowania komórki nerwowej (depolaryzacja, polaryzacja)
2. Co to jest synapsa i jaką pełni rolę?
3. Scharakteryzuj typy mięśni szkieletowych
4. Omów budowę i funkcjonowanie jednostki motorycznej
5. Jaką jest rola unerwienia mięśni szkieletowych?
6. Opisz rodzaje skurczów mięśnia
7. Omów reprezentację ruchową w korze mózgowej.
8. Jaką rolę pełnią rogówka i soczewka oka?
9. Jaką rolę pełni siatkówka oka?
10. Opisz funkcję ucha środkowego i wewnętrznego.
11. Omów przepływ krwi w jamach serca
12. Wymień zastawki serca i podaj jaką pełnią rolę
13. Omów budowę i funkcję układu bodźco - przewodzącego serca?
14. Podaj wielkość ciśnienia w dużych tętnicach i dużych żyłach
15. Od jakich czynników zależy wielkość ciśnienia tętniczego krwi?
16. Co to jest jama opłucnowa? Jaka pełni funkcję?
17. Jaka jest funkcja płuc?
18. Omów spirogram
19. Ile wynosi objętość krwi u człowieka. Wymień główne składowe krwi.
20. Wymień grupy krwi. Nazwij antygen grupowy i przeciwciało grupowe w
poszczególnych grupach.
21. Omów pokrótce mechanizm transportu tlenu przez krew.
22. Wymień krwinki białe. Jaką rolę pełnią?
23. Omów funkcję hormonu wzrostu u osobników rosnących.
24. Jakie są główne wpływy insuliny?
25. Co to jest cukrzyca?
26. Jakie hormony wydziela tarczyca. Główne wpływy hormonów tarczycy.
27. Jakie funkcje pełnią gruczoły zwane jądrami?
28. Omów cykl płciowy u kobiety.
29. Jaka jest rola żołądka w procesie trawienia pokarmu?
30. Jaka jest rola żółci w procesie trawienia pokarmu?
Download